ສິ່ງປະກັນ (Margin) Ep.7


ສິ່ງປະກັນ (Margin) Ep.7

  Created by Angela Yu
Category
Forex ສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ
Introduction

Course Overview

Margin ແມ່ນກຳ ໄລທີ່ມາຈາກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາຂາຍແລະລາຄາຊື້ຫຸ້ນ