ทำไมเราต้องลงทุน


ทำไมเราต้องลงทุน

  Created by Angela Yu
Category
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Broker

Course Overview

ในโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วการเงินก็เช่นกัน

การลงทุนคือการทำให้เงินที่มีอยู่งอกเงย ถ้าไม่เสี่ยงโตยาก มันคือความจริง