ເຕັກນິກການນໍາໃຊ້ Moving Average Crossover
  Posted on 2 years ago
955
img

Moving Average Crossover ແມ່ນຫຍັງ?

 

ຍຸດທະສາດ Moving Average Crossover ຫຼື MA Crossover ແມ່ນເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາທ່າອ່ຽງກາງ. ເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າລາຄາຈະເຄື່ອນໄຫວແນວໃດໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ແລະ ລາຄາຈະເຄື່ອນທີ່ໄປໃນທິດທາງໃດ ຖ້າມັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈຕ່າງໆໃນເວລານັ້ນ ມັນເປັນພຽງແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແລະ ທ່າອ່ຽງລົງເທົ່ານັ້ນ.

 

ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຫຼື Forex, ເທຮດເດີສ່ວນໃຫຍ່ຊື້ຂາຍໃນເວລາທີ່ລາຄາມີການເຫນັງຕີງໃນຂອບເຂດແຄບ, ຫຼື sideway, ເຊິ່ງກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ 70% ຂອງຊ່ວງເວລາຂອງຕະຫຼາດ, ໃນຂະນະທີ່ເຫດການທີ່ມີແນວໂນ້ມພຽງແຕ່ກວມເອົາ 30% ຂອງຊ່ວງເວລາທັງຫມົດເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ເທຮດເດີມີໂອກາດທີ່ຈະຈັບເວລາທີ່ຕະຫຼາດມີທ່າອ່ຽງ. ເພື່ອກໍາໄລຈາກທ່າອ່ຽງຕົວຈິງຕາມການຄາດຄະເນກັບເຕັກນິກການຂ້າມຜ່ານສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍ.

 

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຊອກຫາ Moving Average Crossover 

 

ຫຼາຍຄົນຄົງຈະເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ Moving Average Crossover ແມ່ນຫຍັງ MA Crossover ແມ່ນຈຸດທີ່ສອງເສັ້ນ Moving Average ຕັດກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ Moving Average ບໍ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອບອກລາຄາສູງສຸດ ແລະຕໍ່າສຸດໄດ້. ເນື່ອງຈາກມັນເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊັກຊ້າ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ນັກຄ້າຮູ້ວ່າແນວໂນ້ມທີ່ເຂັ້ມແຂງແນວໃດ.

 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງຍຸດທະສາດ MA Crossover:

 

- ຊອກຫາທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມລາຄາ

- ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ການ​ເປີດ​ການ​ຄ້າ​

- ຊ່ວງເວລາທີ່ທ່າອ່ຽງອາດຈະປີ້ນກັບກັນ ຫຼື ສິ້ນສຸດ.

 

 

ເຊິ່ງຖ້າເທຮດເດີຕ້ອງການຊອກຫາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງແຕ້ມ 2 ເສັ້ນສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍໃນຕາຕະລາງລາຄາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຮັກສາຕາຢູ່ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນຍ້າຍສະເລ່ຍທັງສອງຕັດກັນ, ເປັນສັນຍານວ່າທ່າອ່ຽງຈະມີການປ່ຽນແປງໃນໄວໆນີ້. ດັ່ງທີ່ສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້

<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAByoAAAOuCAIAAADXUwfcAAAAAXNSR0IArs4c6QAAIABJREFUeJzsnXl8U2XW+M9tmoQ2W/c0bRMoUBDo6rAXxyovFJCi6MwIzk8pi+A6KIg6ruP6usHAuI3Ipo6is4gjyCoK70hZylhaCkhZCgmQ7jRN0jbr/f3x0MslSdM0zQ03yfl+/JzP05Pnnuec8zw3rQ/PPZfSDMwBBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQJNBEXW8HEARBEARBEARBEARBEARBwhPcfkUQBEEQBEEQBEEQBEEQBOEE3H5FEARBEARBEARBEARBEAThBNx+RRAEQRAEQRAEQRAEQRAE4QTcfkUQBEEQBEEQBEEQBEEQBOEE3H5FEARBEARBEARBEARBEAThBNx+RRAEQRAEQRAEQRAEQRAE4QTcfkUQBEEQBEEQBEEQBEEQBOEE3H5FEARBEARBEARBEARBEAThhOjeXjCjZPpvf3vXij+vqqg4woVDwcRjLKtWrmhsbHr1tddd2my603eHRqP+0wvP7du3f+36DX57O39u6R0zb3dRfrPp3z7anD+3tLBw3J9efhUAfHfG3fPnnn0mOTlp9+4f+L8M3nrrf3/6z75vN2/x41om240NDX96+VWtVkf0zz37DAB4n/rnnn1mzJhRLte6G1y1csXAgZkAcPZs7eLHlnR3obtjuXm5pP+MkumlpfcJhUKbzbZhw6fukTIdmCEYNBr10iWPb/jk0+4WP5n6s7XnAYB4xcAMxwTVbm5/4623PS4GJkyCl9AQBEEQBEEQBEEQBEHCjyCdfp0/t3Tdmo80GjX58blnn1m1ckXfzQbKTkiwdv2GkhkzS2bMPHu29uDBctLuy36uL2i1urO153PzcsmPGo16YGb/qsoqTgcNCDNKpg8eNCg3N9ePawsK8otuufnjj9c+/MgfAOC+e+8l+lUrV7hsRLqj0aiTk5NeePGlkhkzjSYzudbdYEFBPgA8/MgfHn7kDzKpZP7cUo8XuvDcs8+wt+Bzc3O/27K1ZMbM77ZsveP2Eub+YjyZOPHWV159/YUXX0pVKufPLWV/et+996Yqlb5k49XXXi+ZMfPhR/7Q2NDwzaZ/l8yYeeddvyN7r7dNn/bxx2tLZsz8/IuNE2+9xePlix9bQtbqCy++1G5u37dvP+69IgiCIAiCIAiCIAgSOfT69GtE4XJgMDzQanXzFizyvX9VVdVvf3tXQUF+RcWR/Lw8oUj085EjFRVH/DtVGjRyc3OFQmFO9gjiea+uvW3atJaWyyTAffv2FxaO02jU9917ry/7zlqtjlk2jY1NyclJHg02Nzcz3YwmsyotzeOFbMj+6cGD5cxHzCHcxqYmoUiUmJjI3tlkG6yrr1elpbFNpaerrDZrb7JyDRqNurBw3M8/X1kGviyGG/PzzWbTrt27/R4UQRAEQRAEQRAEQRAk5Oh5+9Xl+WKifPThB5NTUphnkJmHptlPJRcWjvtvxZEpxZN/+eWkRq2OlcS+/95fzp6t3b37hxtvzBcKhZu/3XTwYPl3W7c+/eSyWEksdD2FTZ56Tk5JIWMRZUFBvku3GSXT2XbYz4Ozn9MnLukuXHj6yWU7d+5au34DMbVz567GpiaJRPLySy+yPWeMkIemiWX358TT01Vf/+vv7Me6mUEZUy6BuMOYJU9kA8Afn34SADIyMthjdQcpnrDnx723TZ+m013YvfsH8qQ5ADAJYaeisaFBpVIRl77Z9O9du3e7D+fiM+l2x+0lN+bnV1Qcyc3NbWm5rM7IeP65Z2xWG3ne3CXw5KQkUuVAq9WRHcO16ze4FzFgD0S8ZU8x0cwomT7hpkKxSDxwYGa7uX3nzl23TZ/m8VF6FzQadXq66ptN/548eRLxnHkMn4lr7foN7FXKXkLuW5/Qtdfp+2lrclKYPLzv0SChoCA/Valkb+yyL2RDUkeqH7iQm5trs1qbm5uJhzKphP2Af0FBfkJC/O7dPzA/5ubl7v2/n26bNsXHWNzJz8uTSKRVVR72oz2WNSDbtWdrz+PRVwRBEARBEARBEARBIooetl/nzy2dPHnSCy++RDawhg4d2m42SySS737cu3b9hueefeaO20uOVFYy+1aMBgAkEmn//pqSGTOBVXiUbL7k5uYmJycxO2h3z/49AJDdt/lzS8n5OLJBRpTPPfvMq6+97tJt7foNLnbYMCUmn3v2md/fM/sf//qXxwDNZjMpYEq2MnUXLjAfLV/x5z+98Bx07V59/PFa9uasWCR67PGliYmJxBkAKCwc9/Ajf9BqdYyp0jn3na09P2/BIrLV6DL0c88+I5NKyCWrVq5YuuTx5Sv+LBaJztaef/ChR2eUTP/9PbNnlEz3fq5QJBTl5uU+9vhSkljSmbkWAIpuuZlMH5kCvV7/7vsfPv3kMiYKl+EmTrzVaDLPWzCTaBqbmtj1B5KTk6oqq77dvCU5KWny5EnMzLID/9vnX1is1vy8PJITo8kMAPl5eRarlTn5yNQVJedwn1j6+JgxoxfdP/9o9TFmH3b+3NLGpqbBgwZ9t2Xr4seWrFq5orBw3GOPL83Py+sxM5MmThSLRLt271alpTGVE5i5Jk/NNzY1wbWrlE1jYxPTlkikLgdLfWHSxIkSifS7rVu9G7xt2jSXM6EuF/ZIQUF+TvaInTt3efSQzOPnX2wk6dJo1I8+/OC+ffvbzeZeheOO1WZl3y/eIeemfQ8KQRAEQRAEQRAEQRAkPOhh+zU3L7euvp6cYmO29sxm889HjgCA/tKlgZn9oWtLlJxbbGxoYC7fuPErX5xgDs+6U1Fx5Gj1MXJ40Es3L3y3devQoVnJycneux2prCRnPD360NJyubT0PmA9ZM2c4zObTQCQm5ebnJLy/nt/IZ/abLaxY8ewjxy6wJxwJEaqKqsKC8epVCoA0F+6BAC6Cxd8fDZ89+4fmH035jitzWYDAHJY1fuj974MV1VVNXVqcVHRzTKphEw9g3vgYpH44kU9Kbra1NICADNKpufm5l68qGf8dDk7+c7yP88omc5oKiqOkIflG5uamMVGti+1Wl1iYiIAJCd1e56UeEVyy1ROYH+6a/fuwsJxjAX3Very7L/ZbCIHS32noCB/8uRJO3fuIsnvzuCMkuk52SM+/2Ij+6Qq+0JfKJ1zX119PXOs2OVfI77dvOVIZeWfXnguNzf31ddev+/ee40m89r1G8jufF8QCUXqjAyXI67MieaXX3qR/T6uiRNv7XEpIgiCIAiCIAiCIAiChB8BqP2qUqmYc4vkLCTR+7hpNX9uaU72iBdefKm5udn9iGhvu3EE81T+HbeXkCoB7rg8EV9QkD9+3FiuHWOfQGSO0yYmJi55fLF/Bjd88unTTy7b/O0mADh4sJyp7DnhpsKJt95iNJndd9A8lgKYOrWYBvqn/+wDgJzcnPR01bZtO/xzqbeQx/kHDswkUQDAjfn55KyrO92tUplUotGotVqdKi3NaDL39uhr6Zz7XM60uhvUaNR33F5SV1/PPsbrfqF35s8tVaszNmz41EsfrVZHCs4WT56Ukz0iVhLLZObRhx9klynwHfLPFS6b4KSssHvxAXJ+/B//8HwCHUEQBEEQBEEQBEEQJIyJ8v5xVWUV2TYCgBkl02fNutu9T5xCIRSJyLnF3Lxc8mC1ezcXPWNWlZZGDtjm5+XFxcezXxAEXQ9WV1VWddeNsdMdt02bZrNaf/65wmw2kavUGRlCkdClG3nimxy09FipU6vVffPvzeQFRx4TpVZnsE8UNjc326xWcgjUo7WztecHZvbXaNSkLKbRZNbr9V4C6ZHk5CRy5PPG/Py4uLjkpCT9pUupSqXL2U/v3JifX1dfT15Vzy6ne/LEyfz8PPd3T7kHDgDfbt5itdoGZQ44Ull5pLJyUOYAq9VGKgJ//a+/zyiZfqSy0mw2MZt3Tyx9vL6hwWw2kXTNKJmuVmeQY7neWbVyxVcbP3cJkDzO//AjfyBRHDxYXlg4Lj4+nunAnmuPVFVVSSTS/Lw8cki5uzduzSiZ/vW//u5ejJVsiX7z783MtqZHg/fde69EIt3wyadeLvQOOSrLvP+Kycm6NR9pNOqCgvxVK1eQuyM3L9doMu/Yuevu2b8nafn447Wtra3vvv8he6yqyiqyJgEgMTGRua/dIVu6t02fRqa+oCD/5Zdf7M7PG/PzbVYrqUmCIAiCIAiCIAiCIAgSUfRw+nXt+g2qtDTyaDl5lFidkeHS58Qvv5w8eer+++fff//8vXv/L1WpdH+EnzzuzTyPTF639f57f2lsaPjq7/+cN7d087ebGhsajh07PjCzP3kG/46Zt5MXOh08WM4UgWV302jUbDsuh/iYJ+KZJ6Czhw+/Y+btm7/d1G5uZ/v2/HPPCIVC8tqoiooj6oyM0tL7Vq1csXzFn0kHl1dCVVQcKZ1zn3uiAIAkAbreHEWqrDInDV0gb/QiTjY2NDDD+Q159dbmbzedPVt79mxtbl7u4seWqNLSyLvF4Nq6EF5gzo2yX0f285EjuXm57qcyPQYOAGSHkczIvn37Xa7SanUkOcwUHzx4yGq1sg/e+vKA/O7dP/z2t3exNWR/c9++/cxi+G7r1iWPL05PT3N5zVpFxRGPtSYA4NvNW3Jzc0lEZ8/WMs/1u3ebOPFWFyXZTBcKhSQnTA5dDJJ/V4iVxBKX2s3t6zZs8Hihl/BvmzYtVhI7ZswoJmnsHXOymFf+eblQKGTe7eYd9v0OAN9s+rcXB1ymfu/e/yPHe7VanctpaKYWRI8OIAiCIAiCIAiCIAiChBmUZmDO9fbBFfKY/759+7vb9uoRlzd9Ib4zo2T6kCFZ7yz/MwCsWrmisbGJvaPHNwoK8mfOvP2FF17qsSd5LRh59VYAHXhi6eM1Nae8b5IiCIIgCIIgCIIgCIIgEUsAar8iYcb48eM23/xrCNCZXO4oKMh/9OEH333/w+vlACk7gHuvCIIgCIIgCIIgCIIgSHfw8fQrgiAIgiAIgiAIgiAIgiBIGNDDq7cQBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQ/8DtVwRBEARBEARBEARBEARBEE7A7VcEQRAEQRAEQRAEQRAEQRBOwO1XBEEQBEEQBEEQBEEQBEEQToj28plUKg2aHwiCIAiCIAiCIAiCIAiCIKGIyWTq7iNv268A4HDYAaiun+gQbYtFIovVyh9/sM1ui0Qiq9XKH38w9iC0xSKRxWrhjz9Ba0fsd5FYJLZcWeq88Ic/7Yi9F/xoY6743I7kezyiYo+OooUCmrRFIlF7p83moAI7llAA0VE0sLA7KZsDAhiLUEC7DGFzUHZngL+LogW0kDWK3UlxnauuIQI57+xckb9abU7K7gjkunKfDr7lysd73CWQgK9bCEqu2OtWJBRZbVau1xUEJVcBX7dw7fchK5CA5UokEtEOC9ffh2HQxr8P+9Lm4d8wMpnUaDT1xcL1bQsEAuieHrZfASiDwdBTH74jk8qMJuP19gLxTCTPTsTGjoFHGhEbeI9gZnwHc8VnInl2Iir2GKEzRti1NUNJzUZzhy3AdczYQxA6bFRgR+njED7OuMsoAY8i+EOIKKm13cS36fBvlPCYcS5GuWbGJZzMOITj3cHFKDKpzG4xBOHuCHUi6rdwwOFh9iTS2NDdgVQoFN474N2LIAiCIAiCIAiCIAiCIAjCCbj9iiAIgiAIgiAIgiAIgiAIwgk9br/SrBarTaMe9ahHPepRj3rUox71qI8cPfSyf6jouYgLetk/VPThGhfqiR562T9U9FzEBb3sj3rUo75nPX888U/vnR63XylWi9WmUI961KMe9ahHPepRj3rUR44eetk/VPRcxAW97B8q+nCNC/VED73sHyp6LuKCXvZHPepR37OeP574p/dOj6/eQhAEQRAEQRAEQRAEQRAEuT6oNeolixdLpBIA2LTpm23bdzDKffv3HzxYbrN20gBicT8/jFssnRRFCYViqURy4pcTADBvbunYsWMA4MzpM2++/U7f/cftVwRBEARBEARBEARBEARBeEr28OFHq6vXrd8wetTIu+66s/r4cZ1Wd8/dd3/55d/Pac85HA6T0dhpsfptv59YJJXLrNbOhITEwYMyhw4d8sprrwPAksWLp04pJru9fcGn2q8eqjDQqEc96lGPetSjHvWoRz3qI0cPPPPHPz246bmICwJkpy9xcTFu8OMKFT0EyM711YObPlzj6rt94EFcqEd9uOm999y6ffu69RtomtbX1wOASqkcNWpkQmLC6bNnHE5HU1NzX/ZeAaDTYm1qbHY4HMLo6FuKik6erNGe1+q0uqrq6tycHF8i8o5PtV89VGGgUI961KMe9ahHPepRj3rUR44eeOaPf3pw03MRFwTITl/i4mLc4McVKnoIkJ3rqwc3fbjG1Xf7wIO4UI/6cNP72DN7+HCRUKSvr09KTBQJRdHCaFObEQKEyWikKFoqk7HGveqD94i806fiA0wpBGBVXnDnqWVPNDY1rVu/ga2cOqV4/Pjxy5evaDUYGOXoUSPnzLlXKBR5N+gHo0eNLC6e/O6777OHYzsWp1AsXbqktrbWxU+iVypToKeKD08te2LQ4EGk7aUnMVhWVrZt+w5yZPq9Dz7UaXV9iS5OoVi08P4vvvpKpVT6bpDtMPGZNIjnpILGzl27tm3fMXVK8cyZd5BPDxw4SFLEVtbXNyxfvgIAmFwRNm36BgBUKhWT1XlzS5OTkrykkV3Og5hlpixFFL1ycPpjpy82WO0AsDwrfVqCHAC2trQtPXURAPKkMR/foJYJBESTIor+cnimSnx1kb97ofGDi03s4RgjxM6b5+t7vITAnkf3H6WCqBWD09+/2FRp6gCAyQmyVVkZAKC32Gcdr22w2hnfKoztC0/qTA6nx4jcWZ6VXiCJJUbYzgMA25QLHu9B4lhxopyMJRVErR6qLpDFsqN+KD3p0YxkAFh86sLOFqN7xtz9ZC5h/HGZF49xsbNKlhCz0vzLJ+MGgenJaNwvcVkwTMg+wozY27QYHY77f9GR0Fy4LzWh0tTh8SPG2+4uZ7LksjAeSk8CADK/ZDaZ+2VOauLb2voUUfRT/ZUvntV7XEsIgiAIgiAIgiAIcl2IUyjGjx9/tLpap9VlDx9uMpuBpvt47pVNp8VKjrPq9XpGKZXJ4hQK9naiH/Sw/SoWiWRSmcePHn3kIQBYuvRJAEhPT5s06X9k0jKPPQUCQbRQ6GJHLBJHRUVJJFJH1//hy+Xy22+/fdfO3bt/+HF84biO9o7uhnZn9j2zkhIS3n3vA4+fSqXS/IKC+oZGh8PJtsl2TCKRRkVFufv5u7t/19HevnTpk+npaXn5eV5cEggEh//788YvvpTL5Q899MAzTz/l0R8ykFgklkll/frFUFSUJCbW90g98ru7f6dSqSQxsb0yyDjMaORy+YL75/36ppsqKo5MnTKlsbHxp5/Kfn3TTcXFxX/72xcVFUfS09MeWLTwjhkzdv/wo1gkbmxs+uCDv7a1tc2+Z9ayZU989unfoqKitn63bfcPPzI2J956y69+dePp02cqKo4AQLRQKBAI2O5JpVK2Aw8sXHji5Eni1aOPPPTQgw+QNGbHiP7SP8nkpKUSSYfIeas85kaZ5LaaS40252vqxNvTUg6aO+enJcw6Uw8AazOVt6el/NDWcfvpOmL5VnnMY6lx29ttLpkRRgtXNxjWNHbtsolieryEwJ5Hlx+ThVFrM5XSKCo2JlYG0cnCqD8OUD6ta/6hreNWecxzgzKe1TU/nhb/7MWWBqHo9cSY+zWpaxqNTERs/10GXZAsE0YLbz9dB6IYmQj+pG/7k74NAMiIX7V2UDESjxPv8R5ckCxbmKLY1XblRluQLBMIBLf8chEAXk9PHGelAUAtiR197MKt8pg/DlCdpqMabU6XjLnYzI4R/S41Yd7ZhlqrbZUm6X5N6sYWk/u8sCedPfsPPfSA2WQi3yqlpffdMHToxYuXfM8nM+iaRuNnBstnhgsAIBFQqzRJB0ydHaIYmejqcO6XSIVR7UDPO9tQ3WH1GJ0XsmNE05Ljups+iYC6QS69reZShzj2j/HiKzOeLHvtUiuJ4plM1WJtk9lBu9gsSpDv7LDLpB6+qJ9TJ242mNc0Ghcky9wvTxZG/UGTzJ4IMmWvqRMnyWNWNxhkUll2jMhKCUYfu/AHZdzAeMXsBPnGljaZVNYBIIwWTlQmua9Av/E44whgZnoD5orPRPLsRFTsMdHOfsIrf7dLJJJOW1S0vccH6fwfghAd6FH6OISPM+4ySsCjCP4QEomEi1GCMOPuo4THjHMxShBmHMLx7uBiFKlU6gjK3RHqRNRv4YATotm7886ZAPD115sAoLm5WSQSst+11d0hS+b4oM1m/eSTzwCAOfpJNIfKDzNGxOJ+JqNRpVIxGpPR2Me9V+hx+9VitRhNRhpoCiiapplTtaNGjVTEKd774AOjyUjTtPGk8ZeTJwGA9HHp73A4bDabix2L1eJ0Ok0mI6OPi1dERwsu6S8ZTcbt23e42+nOPgDYbDaHw9FmavPYXyaXKVOSt+/YaTQZ2Xq7w2G32dqMbRRFCQRRTqfT3c94haKuvr7N2GY8aTxx8hcv/hBrRpPRaDL+9aOPHnn4oRuGDS0vP+zSXyCIcjidFqulzdjW2dlB005zRzvxwfd42fopxZOVKckWq8Xc0d5xxaCZzIt3O+7zYjQZDx08NG7smMrKyniF4rMvPjeajGPHjqmqqvq///wHAE788suOnTvHjR+/Z+/eTkun0+k0m01Gk7GiomLQwMyoaMrpdHZaOtl5tlgtQqFw0qT/qaysNLS12clMXRuvyWwi/QsLxzmdzq+++or4/9kXXzzy0IPDhg09d6TiNyr54poLTw9Qmkwmo82RrhD/bDSfaWmlKOqXNtGvJf2+uVj/B0MbsfNzojSdcrLXw69V8n/Ut5D+7DzY7HKL1eox/79Wyf9R33z2ssFj/tnzyKyfTksn3WF+WKVaXKN7daCqvaPdaOoYKI0x2u37m1rarLZzYB+QJI2xdvyxxggAUol0L2UbFCs2mowdQqCdCpPZ3O5wXuqM6+jscFnPedKYYSLBkhqt0eFw8WdcvEzfafm+vtHsoD3OOzPXjL44UW6xWt690DgoRkz0GSr53hZDnaGNBvpyiqxABB9cbN7f2AwA+y3t85OkUpvlrKnTZpNbrFZyifu6aocY2hlvbjfXmTsvdMosVqu+1eA+LwBA8sb2s3DCuNiYmL9+9BEx/u5779M0LYsW+J5Pmqb3SkUkn0weBkpjYij4/GJDm9XGztsfa6702dsiHBTbr83YFiMWOp2J7R3tbcb23t6Pv1FlbG28fPaygabpf8QKfy0R//tSA9PfCNSjrQaKomRS5y8CG8n5iq75PQf2mCSps6O9zWJj2/+NKuPLuqY6g9F93DxpzABh1Kun6402x+fW9ltu6J9it1aZOxl/7s1IPmnu2N/YTNP0WgFdmprwcYf5vtT4LfXNzJpvh1ibVGg0GS3xMYMpp9ZsIv5TFLWlHkpTE66sKL++l1z0ANDd93NA7Ie0vi/f/xGlB0/fGzz0MzL1ANDd7wVe+cmFHiLp+80W7bSLrv5eMJrbO2xRgR3XLqJtQidb32Gj2q1UAOOyCZ12Ic3Wt1upTntUYL+3Sa4Yfac9qt1GBXZe7CLaLqQZfbuN6rRFBXbe7axc0UCbzWaSqwCuK7vQaYt2svWd9iiu11WHjeroylWgvt9c1lXA1y0NtF1Ik1xxt65c1q253RyEddVpiyK54m5dBXzdgtv3YW/XlS96h9XI9fdhGOgB/z4Mr7/fpHIJAHjpOWbUqF/9qmDLlq1kM5QGEInE0BNqjbqo6OY1a9YeKj88c+Yd+vp6lVJpMpnf++AdnVY3dUrxnDn3AgB7BxYAkpOSyLhJSUmNTU2+ROSdHosPUOCpokFOdrbVajMajOBWAYGpSGA2mVesWkWegqeu2KJcnlgn1xL7Ot2FluaW2bNm6evryVXxijj2w+zME/1PL1tGnponD6cPGZI18lcFQqHo44/+yn5gmfFt8KBBAHCq5pSLnmK1r0Z7bbxVR4/OnHmHXq/ftn2Hex7Y/rPzbWwzWq22pMREAJg/by47IUZDm4dxWXljtt5JfYafKyqmTin2GBcFlFqjzsvN/b///DRt6hTGh4UL7lcqU9hb+Nf46TXebdt3DB069J57Zjc2Nem0F9QadWJiwp49e5hxm5ubxSKhTCF3twPd5Ke+vuHSpUsPLFrI1Bzozp+83Nza2lqDoY3ojYY2q9WWmJh4yOZYeupinjSGXAwApzssv0mOV4qFDVb7oNh+bDspouisWPGndS2M/TxpzI3SmE/1LR7HfTQj+dGMZOYJbqJnLvGct+7WD0WZHE7yHDej1Ftt0ihBvjRmZ4tdKYqWRgmYj6TRURMUkg11LQBQ1maus1q/HJ75k8FIAZQZzC7j3qdKuClOWj5yKFz7XLxUEFWqSvjJYCaHH31ZnxRF7Wwx7iTPoXd9cKbdMkEh/bTuMgCohNFnWFfky2JNdsdZciaUcssYy89KU8fPpo41wzT/bDQUSGLfPF/vZV5c/MzLya2rq9PpLvidT1m0gMknO2+nOiwNVrvHcaWCqAkK6Ya6K2tDGiX4csQAYD2w320+WXpZtIDJmPf+EgE1QSH5yWBm6wsVEpPd0d41FtErxcKsGPGnVrtHO1cCp7ruYLdxB8WK2T4QPrjYDADFiXKirzR13KdKODFm2H9aTVFR1AcXGpn+R0wd0mjB4Jh+LvPrPQ+oRz3qUY/6cNcD9+PS3McFbnou4oIA2fGip3uKi4txgxAXF/rrsq4CHhfNfd7ATR+EuEJ03QIP4kI96sNN771nvCKupKREe17H1Ck9VXPKZDJBT6iUSgAgL+y6UiFTqWQ+3bZ9h0qluqWoiL39WnX06ORJkzT9NQBA9sR8icg7/td+ZQ7fMgVbSRg52dmvvPa6TqubN7d04YIFpCTAyw66AAAgAElEQVQoYfSokUVFN5NPyd6ii803337nqWVPPP/sM0wtUegqAktKgs6bWwoAUpnsySefbjUYnlr2xKKF97/59jvZ2dleKoreMOyGixcv+XdUmMzrzJl3TJ8+zeVAco+oVKqpU4pdEvLxxx977Lxu/QaywTpvbmlJSUlNzSkAkEql/TWahYse9HhJnEKxcMGCsrKyjvZ2RimVSrZs2bpt+w7GjpfAx44dQ/Z82du7ZWVlpE6ux0uYd8yxldnZ2S3NLZcuXgKAmTPvmDnzDpfz21u2bl24YMHUKcXdeeKRVoPB5cg3w84WY3GifG9BFvlxa8uV85V50piVWemPnbrILoVZqJD83E0BTbPdMevYuUpTx/Ks9Kc0KUyJTC+XsCHBeu/TYLW/oa0jVTgBQG+5Un40RRS9cVDq/57TswuMqsTRv02J39rS5lJ2M0UUXSCJJSVZJyfIntakHjF1kEqmg2LE0mjBPxtbvbvRI5/WtUxQSMj2LgCQLUIAeCg9aYJCwmSmu4yxkQkEc1MTKozt7V0feZwXdxqbPJTZdcFLPr8cnvmGto6dzxRRdFaM+Pmzeg+GPF1SYW6fcVQfK4j6cnjmfakJHsv+dsfpDgvTVgmjpYIo98yMkfRLFYn+2Xi1MmyKKPo3yfFvaOtcOqtEQgDQW23dDVdntTLplUYJlCLXL/Mz7Vf9SRWJYj35s/TUxaVwcXKCDADYn7Y7nCa7w90mgiAIgiAIgiAIggSfcePGKpUpSmXK6o8+hK4Dmps3b+7xwpqaU1arjexPetwf0+v1mZmZ7Oqu27bvyM3Jef7ZZwDgwIGDvdoJ7A7//++aKT17qPywvr5+yeLFAJCbk1NXV0fOrlZXVw8dOkSmuPpqILJJ5/2tUG++/Q4p0LBo4f0frb66U6nT6o5WV6cqlTGxsbW1tSQpVUePjh8/Pk6h8GIwTqFQqVK3bd3md6Tbtu8gu5nsk7m+oNfr3RNCXqDmjssrp65oafpfmzZ1Z//OO2eajEbyCi9GaTKZq48fh64F5N1Dl0O1ABCnUBQXT25qar7zzpnkI5FQlJiYyHRg/t0gMTFRqUx56603gPXqLejmnWlGQ9vmzZvvuutOvb7Ou0vJSUlsZ6QyWdXRox57kp0jsoPG7DRVmjpKqs6uHqr+yWAme2fM9pZHIy/UXtHvaG57WpNKtqi8X8KGCZYs2u667WwxDjt4AgCWZ6WrhNFk16zBap9Ro/+TSk5efnVfagIAjDp8EgBWD1U/lJ7ksvdncjr2GcwAcMTUYXI6VCIh2X5lTnf26K13TA7nPcfPQ9cbzJjNxA8uNu0zmDfnDiSbpx4zxhiZnCArkMTeXHGKvBnspYEq8hIq93nxCHv2vdBdPm89cmp5VjrzMjEA+E1ynMnuOMPaGGXjckmD1U4uNDmcFeZ25gCpC+x3lAEAOQWst9kHx4h3wpVtXL3N7r7XmSKKfiw17n/P6dmT9VR/ZYW53fs7vpiXaBG2trR9qm+RRguY5JucjvprF8CZdgvbf/ZerbtXedJYs8OxakyGl7e3IQiCIAiCIAiCIMj1gmzNuSgPlR/WaDTeL2w1GJYvX7F06ZK33nqDeareBalEIlPI2ZuzXt4Y7x89Vm6+UlHIRR6trpZKpVlDshjN1d5Mzyuqq+1rPu1ethoM+/btk8pkMpnM5dPuRvFieciQLKChpuaUh0/dr+rezq7du602q0qp7NZz1rVZQ7KkUmlTc7OL3t1/gkIuX7hgQVV19cJFD5ISwlcqcZjNRkObxxHVGnVOdvagwYNWf/ThggXz4+PjFy5YEBMTezXnvki3eMeOHXPx4qUvvtiYnp42atRInVanr6tTqVRMn8TERIvVRryqr29YtuyphYsefO75F1oNBu+jHDxUvmfP3uHDh3nxp7KqSiqTKeRyopEp5CKRsLm5+Zo1wGpLBNTKwekA9D8bW5k+Jodzg75lgkIiEVAAkC+JqbNa9xlMPWZDb7W2O5w0TedLY/RWa5nB3NvseVirLM1D6YnTEuQb9C0mh5PRf6pvyYoRp4iiB8WIfzKYjXaHyeH8yWAaFCtmX2t2OOosNvcMpAgFWTHiTy41+zHXXdau0aeIov88OP10u4WdsSPG9p9NHYWK2O4yxmgGx4gqzO31FhsA7GhqUwmjySy4z0uPs9/HfNI0LRVEFSokG+pajHaHl8x8cqk5K0acIhS46M+0d3rsb7Q77jl+/oYDx4cdPHHDgeOjD9ccMbYDwKAYMekzKFbs8dqn+ivrbXb2upqcILtJIflU39LtKqJpANjR3EbGInLpqYs0TcsEUanCaAAgUm+xulybKoyWCqJomh4cI9Zb7UyWXGZ8SoJ8X6tJGi0YefiX7S3Ggf1EAECDh54oUaJEiTLiJfDABy6i4CKu4OcqOFGE6xrgp00+ZCY8chWcKMJjDaBEGXrSF1oNhudfePGV115PTU0lT9W7YDKbjV0vreHIkx63X92qMFAUAJSXH67T6++ZNUutUVMUpVIqRWIhABw9ejQ1NZXUR7i1qMhqtRnbjACQkpQEAHV6PfOpu02Koh58YBH5NC8312Q0Go1Xa8tq+mtysrMrjhypra0dmJkZp1DEx8WNHz/ebDS2GgwUgFQmi4+Lc7eZnZ2tr6trNRjcRzx69GhmZia5Sh6nEImEx6qrAWDa1Cnvv7dqzOhRpD11SjFFUdnDh4uEIn19/ZjRo95/b9WVWqvX1KcA0lZr1PfMmlWn15eXH646elSVmkqydEtRkdVqMxmNFIBKpSJXiURilVLJHj0vN1cqkcjjFIzN+Li4V15+6dVXXo5TKJgRdVrd40ufWLjowYWLHlyzZu3ly5dXr1nT0dFOnGD7NnrUyA/e/8u8uaUect7lM+N5YWHhrt27DW1thw//99aiIgDYs2dPTk4OycaY0aOmT5+2v6zMYz67lV2jbNu+48zpM156HjhwEADuuutOEvXCBQtamlsOlR9m92FH9/LAtAJZ7Bva+garXSkWLs9Kl0ULAKA4Sa632Ukt1OIkuUtd1BVDMr4Y3p/0fGWgKk8aQ1FUcaK8zmYntT6LE+X7DGam7mePcXmUcO2nkxNkj2akbG1p23nZKBVErRiSkSKKplh1P890WCYoJLJoAalGeqbdQq4qHzU0TxpjdtBGp3NCnBQA8mWx0ihBnc0OTFXWTqvvs+DqJ3VVL4sWrBycLo2OelPbYHbQkxNkD2ckA4BSLCyQxJ7usHrMmCxa8MXw/iuGZADA6Q5rgSRWKRYysyARCDzOS3ez/8CihUQze/bdZNX5l0+KogbFiGXRgiNd9XzZ+ZRFC5ZnpRM/J8RJTXZHu5NOEUWvGJIhFUSx4/Vxne9obiuQxqaIoknN1n2GdpeVVpwov0khWVVnYNaVUix8WpO6Qd9SyfLQbXY86892WvUWG1kPE+KkpzosDTZHnjSmfNTQyQkyiqL2GcxpYiHJwASFZEdLm8cZV4qFJoejytwB11aukQgE0mhBvc3uewZQokSJEmUESOCBD1xEwUVcwc9VcKII1zXAT5t8yEx45Co4UYTHGkCJMvSk75Cn6t0fus3NyWHKqxK48KTH4gOed3BpoJk6rURz4MDBbdt30ECrVCqiJG+aajUYftyzZ86ce59a9sSbb7/DfAoA9fUNNMu+WqMekpVFPq2rb1jR9TA7U17zwIGDW7dvp4B6atkTzDPvpEDBrt3fL1n82FtvvUGegmeyplDI09PT9u79j7v/FFCkwi4xBQCbNn1zsLycgmuylpuTM2jwIKaYqU6rY5c9pbvquBOYUqr7Dxxcv34DdBXxZSVkpU53oaysjES0bv2GW4qK5sy5d8Mnn508WbNgwfwFC+b/uGdPampq9vDhTPZbDYaysjJ2qVyXcb3P1qHyw0VFRZ4+uaY/qSRbW1ur0+pooPfvPzB+/Ph5c0vXrd+QmJhIfINuaguw/WGXQ/3arXLCF199NX3atO78v2xoXb1mzZLFi9m1PLqLN08ac5NCwryEqsFq/1Tf8kPBYJlA8LOxfdFJHXSV/iRv0PJo51+Nho9vUMsEAvLYtcsl3ee52/vCo14ioEpTE7a2tDHPtr95vv7L4ZkqcbTeYp91vNbkcLJLr25taXN/Qv/Fs/qPhqqZd16RB9iLE+U/GcxGh6M7Pxk9sziBtT5dGK+QDI4VkxdqAcDOFuPgdPGJMcMA4N0LjSTP7Izdf1LrYoFdk5d5kt19Xjz6yTwRQGb/8uXLR45U+p1PAChUSEhZBvd57LpkgEosZC4xOZxn2i1kCph4u8uni54d+LsXGl1K3EoFUaWpCTKBYN3AFBiYQmawUCFRiaPJe8zIVe9fbGTss94wZvTsv7bh4xvUj2YkE/9d/Kk0dfyjoZW8RmxrSxuJxcWOVBD1VH/lm+frjQ6Hye4oHzm0wtj+dWMrXK08a/WYfy956O390ls7qEc96lHPN727kp9+BkjvmdDPp2cCGhev5jHi9O5KfvrJt3Xlrgys/RDXewbzj3rU90Xf95XPVChtNRjI49TV1dVxCsXs2bM2bvwSADIzM2trr/nf53lzSzX91Z988lnfI/IOpRmY091nUqnU4XAY/HpjVUAg9TTLysrc9/t6hUwqM5q8lVbkP6NHjRw0eNDGjV/5d/ns2XefOX0mINWCA04YzI7fRGzsGLgvLM9KBwCmjm0wCfjQETvjPYKZ8R3MFZ+J5NmJqNhjhM4Y4ZX/L5JKpI2t5g5bjw/S+T8EocNGBXaUPg7h44y7jBLwKII/hFQiNZlNfJsO/0YJjxnnYpQgzDiE493BxSgyqcxuMQTh7gh1Iuq3cMDhYfbS0lWXLnp+b7YXNBqNVnv1ZNi8uaXMyTNyfHD0qJFz5twrFIqg65AfW0NOjrJf8uRi0EcUCoVAIDCZTN118On0K03TFEVdF0lG77sP1zeKPspRo0YWF0/+y1/e8y+K+fPm0gCHyg/zIZbwmx2MHaPmKPZP9S0rs9LzpDFHjO3B9JDUT3j+rB5nnFfrASXmis8ykmcnwmIHdrxcxO5uE4DbKLrR9H3GXXIVhLXXiyj6MOMBHiUoM96nXPF4xjm/O7iY8XC9O7gYJTh3R6jLCPstHBHZ88Mri6WTvYm5bv0GlzfMHyo/7HIY0V3DxmLp9M9z7/D69Gug4OGmPsIQybMTsbFj4D5SKJeYnE6XUgZckyKKnqCQfN0YyG/+iJ3xHsHM+A7mis9E8uxEVOx4+hV4fBYST7/6Pkp4zDgXo+DpV7+HCPgoePrVRyLqt3DA4WH2/Dv9mqpMaW1t7bR4Lp3XW/qJRYr4+Pq6+t5e2OPp1x7v3u6rmqAe9ahHPeq51O9rM1eaOoI8boPV3rX3ypc8oB71qEc96vmh7w6++YlxoR71qMfvDdSjPhT1/ljotNqkMlk3HXqNVC6zdDI7uYH6ZgDwYfu1u2qyqEc96lGPetSjHvWoRz3qI0ffHXzzE+NCPepRj98bqEd9KOr9sWA0tAkEgqTkxH5iUTfdfKKfWJSUlCiIEhjb2vz1xxs+nX5l6i+gRIkSJUqUKFGiRIkyIiXwwAcuouAiruDnKjhRhOsa4KdNPmQmPHIVnCjCYw2gRBl60u6wNzU2221ORXy8Upmi8QulMiUuLs7ucDY2NjmcDv888Q7WfkWuM5E8OxEbOwYeaURs4D2CmfEdzBWfieTZiajYsfYr8LgSKNZ+9X2U8JhxLkbB2q9+DxHwUbD2q49E1G/hgMPD7PlX+5UnBLL2K3s3F9vYxja2sY1tbGMb29jGdiS1oZf9Q6XNRVxc2ORDO1zjwjZpQy/7h0qbi7i4sIltbEd6mz+e+Nf2Ti9qv1LU1fbTTy6bN7eU0U+dUvzKyy/FKRTsPl70TFspFv6Qn3VizLATY4YVJ8rZfaSCqOVZ6Smi6O6uxTa2sY1tbGMb29jGNraxHaw29LJ/qLS5iIsLm3xoh2tc2CZt6GX/UGlzERcXNrGN7Uhv88cT/9re8bP2a2VVVWZmpkIuJ5rcnJyztbWtBoN7T7IP7EFP0wDwlEZZYW6/4cDxxacuPK1RpoiimU/vS00okMR4uRYlSpQoUaJEiRIlSpTBksADH7iIgou4gp+r4EQRrmuAnzb5kJnwyFVwogiPNYASJUr/pXd8Ov3K3ocm8tiJEyKRcOjQIQCg6a9JSEw4Vl3tsSfZB/agJzvE1JVP6612k9PJ6IsT5fnSGLYGJUqUKFGiRIkSJUqU108CD3zgIgou4gp+roITRbiuAX7a5ENmwiNXwYkiPNYASpQo/Zfe8bP2q/a8tqW5JTs7GwBGDBtmtdpqak6NHjXy/fdWrf7ow9UffTh1SjG7f3ftTy4136SQrB6qfkqTsr3Z0GC1A0CKKLo4Qf6JvsX7tdjGNraxjW1sYxvb2MY2toPVhl72D5U2F3FxYZMP7XCNC9ukDb3sHyptLuLiwia2sR3pbf544l/bO9E9dbi6g8vezaUoquro0fHjx8cpFGlpabW1tTKFfPasWVu2bN22fcfoUSNnz57d3Nzc3bUu7ZvipACwoa4FAKSCqJWD0zfUtZCjrz1ei21sYxvb2MY2trGNbWxjm/s29LK/H206XOLiwma45ioI7euSq1BsQy/7h0qbi7i4sIltbEd6mz+e+Nf2jp+1X2marj5+nAZIS1OlpadVV1ePGDYMAKqPHQOAkydrTCZTQkICgLfar1JB1JOalA36lhsOHJ917Nwf+yvzpDH3pcbrbfYdzW1XPfB0LUqUKFGiRIkSJUqUKIMogQc+cBEFF3EFP1fBiSJc1wA/bfIhM+GRq+BEER5rACVKlP5L7/hZ+5WiKJ1Wd6629uabb6YAampOXdnxde9JrHiyECuIkkUL9hnMFEWd6bDoLbYhsaLfJCdMS5D/Mnb4lyMGZMWIVw5Ol0ULurOAEiVKlChRokSJEiXKoEjggQ9cRMFFXMHPVXCiCNc1wE+bfMhMeOQqOFGExxpAiRKl/9I7/p9+BYCj1dXZ2cMvXLzUajCQc6/kDOzYsWMSEuKampsBQCqRyBRyjxbaHU6j3VGokNA0PShGrBILa9qtt1TUDDt4gpyHPdVheez0RaPd4cUHlChRokSJEiVKlChRci+BBz5wEQUXcQU/V8GJIlzXAD9t8iEz4ZGr4EQRHmsAJUqU/kvv+H/6FQBO1ZzSntd9v3s3AOh0FzZ++WVJyW2rP/rwzjtnbtmytbz88P79B0xm85LFizX9Ne4WTA7nW9qGUlUCOev6v+frK00d7jvHfNjDRokSJUqUKFGiRBnSUv7W0uvuQ4hL4IEPXETBRVzBz1VwogjXNcBPm3zITHjkKjhRhMcaQIkSpf/SO306/Xq5tfXNt9/RntcSzaHyww89/IeFix68f+ED27bvoGm61WB47vkXHl/6BNPHRR4xto8+XHPDgePDDp4g9V6ZTytNHSWVZxqsdj7sYaNEiRIlSpQoUaJEGdkSeOADF1FwEVfwcxWcKMJ1DfDTJh8yEx65Ck4U4bEGUKJE6b/0Tp9Ov6JEiRIlSpQoUaJEiTIyJPDABy6i4CKu4OcqOFGE6xrgp00+ZCY8chWcKMJjDaBEidJ/6Z3en37t7jws6lGPetSjHvWoRz3qUY/6sNUDz/zxTw9uei7iAh7E1Xf7bpm5DnFxoXePi5/5D77efX6Ds66CH1ff7btFcR3iQj3qw07PH0/80nun96dfuzsPi3rUox71qEc96lGPetSjPmz1wDN//NODm56LuIAHcfXdvltmrkNcXOjd4+Jn/oOvd5/f4Kyr4MfVd/tuUVyHuFCP+rDT88cTv/Te6fn0Kw20x31o1KMe9ahHPepRj3rUox71EaMH7sd11XAQFwQlLuBBXH23Dz3FxfV6CJTedcZDJP/Bv1/c5zc464rrvHGxbt2/NwIeV8DnF/WoDwE9fzzxQ++d6J46UFTXNq77/m6o6LuTfPMT9RGoD4P7C/Wo92Wdu/fkoZ+oRz3qUd9bfYR9vwHXf7dQQHOdT4qigxLXNZ9Snj3pY1wuueJiXjysgUDPCx2U+7TbXHG5rgIel+vdwcG6gmvtU1Qg/ecw/z2tK9eruPk+DHBcHMwv6lEfAvqQ3iHxTu9rv6JEiRIlSpQoUaJEiTLiJPDABy6i4CKu4OcqOFGE6xrgp00+ZCY8chWcKMJjDaBEidJ/6Z3e135FiRIlSpQoUaJEiRJlxEnggQ9cRMFFXMHPVXCiCNc1wE+bfMhMeOQqOFGExxpAiRKl/9I7/td+nTJl8pTiyaSt1qifXPZEnEJB01f6jx41cvEfHmX3Z9uZOqV49Ucfrv7owz8vf0etyfBovy+VF0aPGjl71t0AMKV48uqPPly+/K0/L39Hrc7wYmfu3FLi0ssvv6SQyxm9Wp3xyssvqdUZpP+8uaVM1F786R9r/f7Wc/1jrUSzsfCCfuZJ/cyTXxReIP1vTjGfKTlFNIydLwov6GeePFNy6uYUs0f7cSLH97ee+/7WcwqhnYarRthXeclP6rSE1GkJRCMZ3G/YC/1HvDpg2Av9JYP7uWsYO0SfOi2hu3hFCcJBD6cJE6JJe+jT6hGvDiD/xf1K6sc8MjkP1HpAPepRj3rUox71qEd9n/VY+9V3PfAgrr7bh57i4no9BErvOuMhkv/g3y/u8xucdcV13rhYt1j7FfWo50TPH0/80HvH/9qvaaq05KSk7Tt2UhSlUioTExNkCnmrwQAAQMEtRUWpqalqjVqn1TFXETvTpk6ZPn3amjVrD5UfHj1q5ITCwo3ar9ztM/17q4+Piysunrxjx061Rl08efKmTd/89FPZhAnj75k168233/FoJ06hSElKeuW113Va3VPLnrjrrjvXrd9AUdToUSPnzLnXarEBdSUP1dXVxcWTDxw4SCL16M/NKeZ1Yy6ZHVFE8/8y20YoLON2DjxnFm4svPD/BrR9d0n6QNbliT8MAIBvb9b+foDh83OK3w8wnDaK7tmX8XJuw/PZjZWt6larwMX+h6P0ZU2xL1SldOmgwSKY/cOAc2YhM1vd5af/HKU0K6a5rI2iKEFMVGpxwuXDxrqtLZLB/VJuidderJcNia3b2nL5sDF+pCy1OOHcxTpHh1OUIEybkaj9ot58utNjvNKsGM09SqeNZmqfOa3OcxsaSX8Af2ppZY8YYTIadboLAVkPPNeHdGUT1KPe93Xu3pOHfqIe9ahHfW/1Efb95s/fdb3MJ9Z+9V2PtV/9XlcQWPvgeV0FPC6s/er3unK9ipvvwwDHxcH8oh71IaAP6R0S7/hf+zU5KYlssNI0nZ2dLZVKVEol+VStzkhNTZVIJZMmTnS5Kk6hGDd+/H//W3HwUDkAHDxUvnHjVx7t+y3Hjh1jtVgPHipXKZVWm7X6+HGappubmxMSE4i37le1GgxvvPW2TqujabqxqSkpKYlEcUtR0d//8U+rzQpdPWtqTglF4nHjxnY3ev9Y6wNZlxf/V2m2U0QzVG45ZhDXmqIB4JRRND3deNkSNXtfRq0p+pxZWG0QD5VbaJr+/Jzi+cpkANhdJ5FEOxXRDhfL9/RvBQDSh72z7ktOUqcltB1rN57qIBpBjCBKTBlr2mmatrU4omVR/dJF+u+aLx820jRtbbVFiSlBjICmaVVJQuNeg/l0p0fLogRhYqHi4tdNTovDD6+6kzk5OVVHjwZ2VaBEiRIlSpQoUaLsmwQe+MBFFFzEFfxcBSeKcF0D/LTJh8yER66CE0V4rAGUKFH6L73T8+lX8LTLGx8XJxKLWi63ZA8fbjS0JSclnTp1JjExkXyaPWJEXV1dY1NTZmZmfFxcq8HAXDtkSJZMKq2urnax+dSyJxqbmpKTkjT91Z988ll2dvbYsWMAwGwyr1i1SqfVPf3kskGDBwHAmdNnPlr98dKlS5TKFAA4cOAgOanKWMvLzW1saqIoSl9fLxKKsocP/+mnssTERJFQ5DEWl7gyMzNra2sBQKe78Obb74weNRIAoKtPq8FwrrY2Nydn2/YdHi2cbxfN3pdxc4qZ0ZxsE9+RYcyU2s+ZhVkyK7v/AIktU2L96FQ828LEVPM5s+h8+zXexokc8wa1jlBY6u6sabdHzTuYtrdBAgApYseB4loA2NMgmb0vo7u46ra2AIB8RCzRODocTgstGxJrPt0pTBBEiaLY/WVDYp0W2tHhkGbFxPbvJ82KSZ+Z1Km3nltX5+hwsntaW2zaT+pJ7QJGHyUWDChNBQDmEo9ePbXsCQAgc1pf37B8+QqyTtQatUwmqz5+nPScP28uWQk2m/WTTz47VH7Y+wyiRIkSJUqUKFGi5EYC96N0e/qVyyi4iCv4uQpOFAEfJQgzfr1yxXUUXMggzPh1yVVwoghCXChRouS19E6P26802cSlKIrZzaUoSiaXCUXisn374hPiZXIZDXBeq1WpVHTX+db9ZWXVx4498vBDWUOyyssPs3eCrVaLvq6Opmm2TQAYesPQH3/48Y233p42dUpOdvYrr76m1ermz5t7/4IFX27cmJCYsGbNWnJmdvToUSKRkHRw8S0+Lk4ik1VWVdE0rdPqduzceeedM2fOvAMAzCYz0LTLuC7tsWPHSCWSXd9/D8we9tU0XMnDpUuXBmRmKuRyQ1tbd3aYiwDgb7Xy29KN+yefJcofGyTEh5tTzO+N1D9yWLW3QcJc++WEizTArJ/Sye8MRp8X15kpsS39Wfn5OcUreY3PZzce+Y8YAH6olyw4qCpStq8bc+n3Awx/q5V79IcdC03T9nZH3Y4WzT3KxPFyAHBar+7WixKEijxp/c4We7tDNiTWaaNPv3vR0eHInK9KviVO/12zu31WhmgA6LhkufBVgyBGMPCBNOYSd3/IDwsXPTh06JAHFi4cO3bM9h07aZoeMWyY0WgkJ5EBYO269evWb6Bpet68udNLSmpqTl1ubfUSY8i1Pd5fYd8G1r8O8cGfoLVd/mXsuvsTtDbd03dvxFlIgB0AACAASURBVLYhItcD5ir82iF0jwfczxCKPRDtK7dhV+xc5NPVJkDA1wCA6/fJNXF5t+N2rY+5orjOFU1TPvvmT64Yje+58i+ffMuVj/e4y7oK+LoNVq5c1i3N9boKVq4CvG492gx4roLwfRgG7cDmPNLaPn6/BbNNXOKDJ360e8SH2q9dm4kUazc3e8QICkCr1ebl5o4cObKpqenihQvZI4bHx8UNGZIlFgmrjx/X6S60NLfkZGeXd51YJIhEYlVqKruyJ6GlqZlUks3Nyamrq9PpLlAUVV1dPXToEKPZ3NLcMmfOvQBwqPzwqZpTVqttyWOPkYOxLnYo4jRFAcD2HTu379gpk8oeenCRVCYzthkpt51ppk1qxe7cteuaqqNX08BqMp96suOioSjqnn0ZADBAYvv2Zu1po4jo9zZIbvo+858TdBObzKScKwDM3pfx+wGGo7ednbFXc84sZNtssAjKmiQURe2uk0xKNcWL6L0Nkr0NEoqCytZ+tWbhULmlO3/YsZC2+XTniZfPA0DqtARFntTW4iD6tBmJnZcsrf81kR87L1lsl+0AYK7tFCcLvcRLck7OwwKAs9PeecnCvsTlWgqgsakJAExGs8lsZnKVl5tbdfQo01+tUS9ZvFgilQBAfX2Dl5yHaLu7/GA7LNvevzfCuM0sdZ74g21sYzuw7RC6xwPuZwjFHoj21R9J3Bzkkw64TZc2xarR6TGuAI0V7FyRD7nLFTNKoHNFu8XFr1z5eI97WlcBbwchVy7rluJ6XQXKplub9hJXgMZytRnwXHFxL2Ab2+y2j99vwWxf/d653p741/aOn7VfU1Uqk9F47PgJi9WaNXhwdXW1vq5OJBLL5LLs7Oz4+Pjnn31m9UcfDho8aEBmZpxCwVxbU3PKaDIlJia622xoarqqIWOzdpHfeOvtZ599YXpJySsvv0TT9PMvvLhi5colixc/uewJVw9Z1xI5e/asQYMH7du3r9VgcB+XkffcfbfRbN6//4C7Nej+Ko8S3HxQCO1rxlwEml53Jp7Rt1oF687EjU9qVwjtTM8tFyUNnYLxSWa2hfNmkdke5cU+AJxsE/fgm9tVcb+SJo6XGypN1hYbTdPxI2Wx/fs17buSpc56q5cRvcdLpKXR1it/1OoMqUxWfewY0cQpFPcvWHC0uvr+hQ9s2vSNe3+UKFGiRIkSJUqUwZLAAx+4iIKLuIKfq+BEEa5rgJ82+ZCZ8MhVcKIIjzWAEiVK/6V3etx+vboXzpYpSUmkvurJkydlMllNzSljm9FqtWSPGJGTnb1p0zcLFz24cNGDr7z2ukwiGTduLHNtq8Gwv6xs+vRpY0aPAgBNf82DDyy68ikZj6Kqjh5VpaaqNWqKom4pKrJabUZDG7l2y+bNIpFQHqcAAJ3uws5du2QyWZxCcY2HXXaInDqleOTIG8+cPrN9x04AGDN61PvvrZo/b65LRNOmTtH0V2/ZvJldqZaxBixNWlqayWg0tLV5zIzH/XsA+OvouhEKy5snks+ZhZlS+8bCC/FiJwCUZJgaLdEGW/TLuQ3/L7MNAPLjLcp+9osdQgD4csLF7289Fy92ttqiAKAwuZ2iqImpZrM9qtUWVaRs/3j0JYqi8uI6lf3sF9qju/PHY2Ykg/upbkvs1Fsbf2wFAHGiKGVS/OXDRvPpTtLHZrCLEqPFiSJBTJQks5+l0UZRVPxI2fAXB0gG9/MYryhBOKA0VRATJU4U9UsTWxpsvvsDANkjRpiMRub0sUwhF4uEpFJwbk6OTCKRKeQ9xIgSJUqUKFGiRImSEwk88IGLKLiIK/i5Ck4U4boG+GmTD5kJj1wFJ4rwWAMoUaL0X3rHn9qv7Pqq1ceP9x/Q/3Jra5xCIRKJh2RlGc3msrL95ErteW1VdXVuTs7WbdvJtRRFbd22nabpBQvmL1gwHwB+/HGPQi4HALprw3jb9h2pKtXzzz4D5NVbK1fK5LIXX3iePIG+/8DBVKXy6SefEApFAPD115uYM60A0GowGI3GnJycrdu2UxSlkMvHjR9fW3vuzbffIX0OHiq/paiIGYvERerVCoUi4hV5yxOpM0tfTcOV/klJSQ1NTbTXGhnMRUQWKdtHJ3Q8UZH6t1o5AF1riv7rqfj/Fp+NjXYeM4h/85OapunnK5M3Trj4TkEdACz9WbmnPpairp4PNdii5x9I23yz9p2CukZLdMke9WVL1J762AeyLutnniSXsGvIevSNZnkFAEmFCmuzrXatnrwdK2GsLFoSlTheTgrCNpe16b9rbvq/tqwl6QBgPNVRt7WF7soDuO3uk4+sLTZLo+2GZzXEQkt5W3f+0Cx/mOnIyckh64r00Z7X/nKyhkzKjz/uSU1NzR4+XHte6yXGkGu731+R0AbW+uGDP0Fru/zL2HX3J2htAn/84U8bInI9YK7Crx1C93jA/Qyh2APRvubvZxprv/YiVxTXucLarxzlysd73GVdBXzdBitXLuuWxtqvPuYKOLgHg/B9GAbtwOY80to+fr8Fs01c4oMnfrR7hNIMzOnuM6lU6nA4DAaDj7Z4wtQpxZMnTWLKwgKATCozmoxMh9mz7z5z+syh8sN+GB89auTs2bM3btzo3+WIOy6zE1FEbOwYeKQRsYH3CGbGdzBXfCZUZkf+1tK2J5cH1maoxB4QYoTOGOGV/8eQSqSNreYOW48P0vk/BKHDRgV2lD4O4eOMu4wS8CiCP4RUIjWZTXybDv9GCY8Z52KUIMw4hOPdwcUoMqnMbjEE4e4IdSLqt3DA4WH20tJVly7qr7cXfqJQKAQCgclk6q6Dn7Vf+SzLyvabzOb/mTjR46dz55bG9Iu5crK19/azs7P1ev2h8sN8iBQlSpQoUaJEiRIlymBJ4IEPXETBRVzBz1VwogjXNcBPm3zITHjkKjhRhMcaQIkSpf/SOz0WH7j+1RN6Kw1tbavXrBn5q195/HT9+g19sX+5tXXX7t3XPUaUKFGiRIkSJUqUKIMrgftR6OsRBRdxBT9XwYki4KMEYcavV664joILGYQZvy65Ck4UQYgLJUqUvJbe8bX2a2ihPa9lKoQCiSFAUXz99aaA2EEYAjg7IUfExo6BRxoRG3iPYGZ8B3PFZ0JodgLuZwjF3ndo+moCSdwc5NPVJqluyZ8hfJxxl1ECHkXwh6CvwK/p8G+U8JhxLkYJwoxDON4dXIzi8TuWi0BCnYj6LRxweJg9HrrUG3rwvOfTr75s4vIcigqHKMKVSJ6diI0dA480IjbwHsHM+A7mis+E0OwE3M8Qir3vUBTNBEvi5iCftIvNgI/SxyF8nHGXUYKQK66HoK7Ar+nwb5TwmHEuRgnCjEM43h1cjOIx+VwEEupE1G/hgMPD7Hl3Sa1RL1m8WCKVAMCmTd9s276DrbTZrJ988hnzlqanlj2RmprKvBRq6pTimTPvAID6+obly1e0XvuOqziFYunSJUplCtvyvLmlY8eOAYAzp8+8+fY7vrjv/eMwrP2KEiVKlChRokSJEiXKQEvggQ9cRMFFXMHPVXCiCNc1wE+bfMhMeOQqOFGExxpAiZK/csSwYUerq+9f+MCaNWuLim5Wa9Q0Td9z991V1dULFz14+L8VJSUlCrkcAObOLQWAx5Ys1Wl1NE2rNeqiopvXrFm7bNlTADDzzpkulmfeOdNkNN6/8IFNm76ZPGmSWqMeNWrk0KFDXnn1tVdeez01NXXqlGJfPPROj9uv1796AkqUKFGiRIkSJUqUKK+3BB74wEUUXMQV/FwFJ4pwXQP8tMmHzIRHroITRXisAZQo+Su379i5bv0GiqL09fUAoFIqx4welZCY8P3u3QDw/e7dIpFw6NAho0eNzEhP+2j1x8y1kyZObGluOVR+2NDWVlZWNjAzM06hYD5Va9Q3DB3y4549FEXt33/AZDZnDx9+a1HRyZM1Ot0FnVZ3tLo6NyfHFw+9E561X12g6XCIIlyJ5NmJ2Ngx8EgjYgPvEcyM72Cu+EwIzU7A/Qyh2PsOjbVffZ5xOuyqW9JX4Nd0+DdKeMw4F6MEYcYhHO8OLkbx+B2LtV/diajfwgGHh9nz0aURw4aJhCJ9Xd2I4cNFQhFzwwAADXBLUZFarX7rrTcA4OuvN23bviMpKYlmHVOlrx0oVakUicSMkgYQi8USmayhqYnusslc7t197x/3sP0qFonlMnmPwfMcqVTqy1Y0cl2I5NmJ2Ngx8EgjYgPvEcyM72Cu+EwIzU7A/6wNodj7Tky0s5/QSdoSicRiFwjtPT5I5/8QBKEtKrCj9HEIH2fcZZSARxH8ISQSCUVRfJsO/0YJjxnnYpQgzDiE493BxShSqdQhpINwd4Q6EfVbOODwMHsURfXoUpxCUVhYeLS6Wqe7kD1ihMlsNrYZKYoCihIJRYMGDVSlph44cHDd+g1TpxQXT5587MQJCqCxqYk5piqTSORxCkNb25VBAaxWS119PdU1fKpSSQHU6fVXLgGQyWTxcXEuFWPd3ffueQ/brxarxWgy0jRNUVRIS5PZdN19QImzg7ETCQBtxjY+eIIzjjOOmQkVibniswyV2VFw4GeoxB4QaYt22kU0ozGa29utVGBHsYtoW7STrem0RwV2FJcoKIpqt1Kd9qjAzrjLKAGPwj1XvYrCv1yZ280BHyUIM97HXPF2xoNwd3Ax4+F6d3AxisNqDMLdEeoyon4LR0L2pHIJAHjvQyq3/utfXwNAU3OzSCSUyWWtBgPQtNVmbW01WG3Wo9XVAFB97FhR0c2pSmVjU1NSUhJ0nWA1ms1GQxtjkylloD2vBQAa4LxWK1coVCrVlT4AJqPxcmtrj/n0DtZ+RYkSJUqUKFGiRIkSZY8SeOADF1FwEVfwcxWcKMJ1DfDTJh8yEx65Ck4U4bEGUKLktRw9auTIXxWUlZWRs6sUgEgkVqWmAgCRWq3WZDJRAAAA5CoAAJDJZKTeq0qlMhuNrQYD27JIKEpMTKQoSqaQi0XC5uZmCiA5KYl8mpKUxD4860V6B2u/IteZSJ6diI0dA480IjbwHsHM+A7mis+E0Oz01k/F208Ylr3j3WCoxN53sPYr8LgSKNdD0Ffg13T4N0p4zDgXo2DtV7+HCPgoHr9juQgk1Imo38IBh4fZ8+5SnEIxvaTk/Hnd1m3biebkyRqjyTQiO/vgofIR2dnNzS3Hjh2fftttVzRdJWJpgJycnKwhWTUnawZkZpbt20fT9NQpxSUlt2345LNDh8r1dXU5OTlbt20fMWyYxWo7ebImISGhePJktToDABISE37Ys8eHXPWt9isA5csmLs+hqHCIIlyJ5NmJ2Ngx8EgjYgPvEcyM72Cu+EwIzY4ffnq/JIRi7zsURTPBkrgDHjt7iC5NgEfp4xA+zrjLKEHIFddDUFfg13T4N0p4zDgXowRhxiEc7w4uRvGYfC4CCXUi6rdwwOFh9ry7NH78uFRlCihTPl79VwA4c/rMm2+/s2Xz5jlz7h03dozZZF6xahVFUatXf7x06ZKPV//VZrN+8slnOt0Fne5CTnb2/Qvmk6u279jJDEQBUBS18auvlixezFxiaGvbvmNnXm7u8889CwAHDhwsLz/sQ6566ODr6VeKVcsg5NpsyQd/sO3SDoM1hrH3qg2Rej9G7HcRgT/+8KcNEbkeMFfh1w6he9wPP8Hr2guh2APRvpKKrtj9yWdPa8nVJkDA1wCA65xeE5d3O27X+pgriutc0TTls2/+5IrR+J4r//LJt1z5eI+7rKuAr9tg5cpl3dJcr6tg5SrA69ajzYDnKgjfh2HQDmzOI63t4/dbMNvEpe4+3bpt+7btO1z0Bw+VHzxUzu7fajA89/wLLteuXbd+3foN7Gu3bttOTtFSFKU9r31syVKXcd98+53erkbv9OL0K3XNvyCFUpst+eAPtl3aYbDG/G5HcuwR2I7Y7yJmqfPEH2xjG9uBbYfQPR5wP0Mo9kC0r/5I4uYgnzTX+aQo2ntcARor2LkiH3KXK2aUQOeKdouLX7ny8R73tK4C3g5CrlzWLcX1ugqUTbd2t6dfOcoVcHAPcnEvYBvb7LaP32/BbF/93rnenvjX9g7WfkWuM5E8OxEbOwYeaURs4D2CmfEdzBWfCaHZ8cNP75eEUOx9h8barzyuBIq1X30fJTxmnItRgjDjEI53BxejePyOxdqv7kTUb+GAw8Ps8dCl3vD/2Xv3+Diu+nz4O7qsZGullSXZkhxLiZNgO7ZjCsSOnQCJIYntBJc3prShhQKBXOClv+ZiU/or0EuANrGT5k0LBZI4hNCSUpq0TRPbwYEEiK8BguM4tmPjWIpt2bJkrXYl62bN+8dIu7NzPTN7zuyZmeeBz+PvPnv2fC/nzNnR6OTIJXKc/QqUGHEendjmjsTjhtgm7gpUhh2olcwI0ej4iNP5IyHKvXgoOPuVecSVyJ1umdsmJdVw+PMSjREX4SWAEacoXh0ivFgWX0QiYUesvoW5Q8LqSRiSF7hE7vHsV4VInbS17sOg51mOeKAbdJVUqeIJUo/A9eVDp7hej/oVSYZ4gpznau5cIQnikUeP53zwp1Nc141Q6CrprnEJ4rHVyeasUod+cnPPpn3M1rfCcyF91NP9+0LX58Q6yTkvNbf22uTFad0m/f1twRmd3K47m/NMed635PPNVY/vfbu5niopquB5ZX1GZ3Hrm2FecZ+3Gkx5cZ9Xhnmrip5X2jvc1yvT+HKet5brhqd5Jcl6GAGd+/yMlS7h/Zu27sgQib+Vxxnez35VdHZIdD3LEA90g66QIlU8QeoRuL6gs+sFa5EE8QQ5zwtyL3U80KFD56srVHiNlzoeB91znHb2ZPuYrW/5t7S0uY+7Yjj7VUBeiv7cSau8OPkl/f2tYjjDkc91Z3+eKbfrRdXZijmvIvsnhch8nqn4eaV46YdxfbOaV9yvR9WUF/d5ZZi3SkGtBMwrrvVxmFfc563FuuFpXrHoItYN6ND1uoT3b/l1p9SR+NOdgbNfgRIjzqMT29yReNwQ28RdgcqwA7WSGSEaHR9xOn8kRLkXD9V4LiTOfmX1EoHTLdUJyDUc/rxEY8RFeAlgxCmKV4cIL5ZrLM5+NSNW38LcIWH1JAzJC1wix9mvQIkR59GJbe5IPG6IbeKuQGXYgVrJjBCNjo84nT8SotyLh4KzX5lHXInc6ZbKBOQaDn9eojHiIrwEMOIUxatDhBfL4otIJOyI1bcwd0hYPQlD8gKXyH3tflVsnurKqhufoJc6Huh6PT86csQTpG79ux354uSuFyQuQTyB6dqvseWJJzDdYqpLGWfwumr3n5hIFqcMemzXjVDoE6MjTTwOuo84ndftWK1v1rtfOX9fmHZ7kc1uL/8/FxS6UGw2lBW3bue9TORlcsHhuiuov9EFn+slP/+NeyG5fQ/a7O8TOa9UVWG/H2Nc34wueM9bowsx80o/b613v/KeV2SYumLmFfd5a1gP816Y5xVD/1a7XwXMq7DruD8sRpfw/i3cT0hs1Bz87n610qTVLZ6gSxlnPPWC0ZEgniB129/tSBYnd92YeKnjCUzXfo0tTzyB6dZTXb44g9cVuy/ZEsUjsx7bdSMUen505IjHQfcRp/O6Hav1zXb3K8/vC9OGMrLf7eXLr4c9a0Ws2wVeFBsXxV53hpNATS44XC+q+SRQvvftCtkPh7B5pehOAnXth3F9M7rgPW/NLkTMK6bdr1znFZmnroB5xX3ekt1KwjyvGPq32v0qYF6FXcf9YTG6hPdvIX9CYtd6Ajj7FSgx4jw6sc0diccNsU3cFagMO1ArmRGi0dHHmVq/Nr1ug6ePWL4bltyLB85+JeYRj97pltZ7Ibm6mFTkqpW0Iy7CC85+9e2Cuxfr3a84+9WEWH0Lc4eE1ZMwJC8QtPs1VAj5+RERR5xHJ7a5I/G4IbaJuwKVYQdqJTNCNDqmzUruYTu3CVHuxQNnvxLziEfvdEvbvZD8XEwqctVK2hEX4QVnv/p2wd2L9e5XnP1qQqy+hblDwupJGJIX8Nr9quSf5CoK5Z9Hh0HXfnUkTzzQ9Xru9xuSxBOsHoXry4euPzdNhngC01VVLdhHVep4AtMnpro08cij579k5YhHZj2260Yo9IktUtLE46Ab4mS5P3Ret+O2vuXuW3I7s3j3T4Z6ElmfC1nEzwXmcbc4F7LIdTtXq8m8jOeZ8rjuCupvOHeS0/VCufmfG3C+9+15B/m8FNHzSlUV9vsxxvXNMK+4z1siUnVBC5pXhfN2cveryHlFRPrzTAXNK+7z1rAe+phXDPrk7leR62EEdNwfFqNLeP8W6ickBWuQFbzsflX0qr6J7Lr2qyN54oGuFNj5OSZDPMHqUbi+fOiGc9NKHk9guqIoEyRHPIHp+akuRzwy6YW/4C19PPLqsV03QqHnrnFJ4nHQDXGy3R86rdsxW9+sd79y/b5QrerJc500nDs56Vexa2/SmdbtwlrpXPC87lR9/RXTuZM8rhc1V/7cgPO+b7c9z1TcvJronuv6ZjWveM5bIlIszjPlPK+sd7+KnFeaJuD73Xb3q4j10Me8YtAVm/HlPK/CruP+sBhdwvu3kD8h0asWwNmvQIkR59GJbe5IPG6IbeKuQGXYgVrJjBCNjiFOlrCd24Qo9+KR3+1Fup1ZwlxMKnIdNso44gYvETjdMr8XUqbh8OclGiMuwksAI05RvDpEeLFcY3H2qxmx+hbmDgmrJ2FIXlDs7lfDb3ByvaqWf9VPTt18foScccZT14+ODPEEqZPN8T2yxcldN1ySJY8nMF1LXJ54gtOtDvGRMc7AdYtdJVLGKYMe23UjFHpudCSJx0E3xMlyf6hft9+4/JJLdr5R0D5O6xvZ7H7l+n1hHBRFIb7rpPnERk/3Y4zrtt6LZV6+49dFourrb3bB43pRc/M/vxeS6327oqiGegYwr7SXfNc382Gj3L/fDS5EzCvDjk7DiBffv96LLi8y5sV7XnGft0QF66HeC7/+jZUhMfMq7DruD6N2/+blG1k+3epa1sH98avds2eVQqNbPkGXMM546obRKXk8gepqFK4vH7r5kpQzTu56LnFJ4glOt/k1pnRxBq6rqkqqRPHIrMd23QiFrh8dGeJx0A1xGibV/qXz5+3YZ+yhcN0275+N0fqmGnbGGevJwa/p1khVFb7rpMWmXfsNZb7XbdPmO+tbvuKuu4L6W26LK/p6yc9/y72QPL4HyVBPvQtB8yrnguP6ZnbBd96as7BUiunf2OHEqIudV1Q44lz6J9O84j5vJ1Sbran8+he+HkZAx/1h1O7fbJY1iSJ00q1b5uDl7NfQwnJjAiAJ4jw6sc0diccNsU3cFagMO1ArmRGi0THtJLLa2+jlIyHKvXjYnf0qyMWkwtlLkS4YRzx6f9vdvPuVu4tJRa5aSTviIrwEMOIUxatDhBfL4otIJOyI1bcwd0hYPQlD8oJid7+G+uSFCYT8/IiII86jE9vckXjcENvEXYHKsAO1khkhGh3z3lXnBq4fCVHuxQNnvxLziEfvdEvL3a98XUwqctVK2hEX4QVnv/p2wd2L5RqLs1/NiNW3MHdIWD0JQ/KCYne/2v2CRbV5siujbvUEXcY446kXjk7p4wlSt/8FplxxctdNl6SkcXLXJxOXJZ7AdJtfY0oXZ/D6ZGFkiUdmPbbrRih03ehIEY+DboiTefdrwX2Lvv9YrW/2u185fl9Y7vYijnl52bPmf90u9GJ9RmfR152qr7+Vi+KvFzU3/632QnL5HlQN9QxgXk2+5Lm+WW23JF7xT65XhqnLf14VXuN2m9x5zisi8wXIf15xn7dkMRze5hVD/xZLk4h5FXYd94cRu38L+RMSy5Z5+D/7lSg0us0TdOnijKduGh1J4xShO24bibJudUnKGCd3XZe4FPEEptv/GlOuOIPXJwsjSzwy67FdN0KhF45O6eNx0A1xetn9qlo2iNX65rj7ldf3heVuL279k+mMzkkXnNdt0+Y7u1u+Yq67gvrbZFHk9ZKf/zZ7IYv/HiRDPQtdCJlXOhfc1jcrF57jdPseNE9dzvOq8Bon+92v3OYVWV+AnOcV93lL1sPhYV6x9S98PYyAjvvD4r5HpLt/C/kTEruWE8DZr0CJEefRiW3uSDxuiG3irkBl2IFayYwQjU4uzrr77iai1Pq1/V+8X1PeuPwSItq/dP4lO9+w/Ijdy7DkXjxw9isxj3j0Tre02v3K2cWkIletpB1xEV5w9qtvF9y9WBZfRCJhR6y+hblDwupJGJIXFLv7NdQnL0wg5OdHRBxxHp3Y5o7E44bYJu4KVIYdqJXMCNHoeNnuyvoyLLkXD8fdr/xdTCpyHTbKOOLRO93SZvcrTxeTily1knbERXgJYMQpileHCC+WayzOfjUjVt/C3CFh9SQMyQuK3f2a/wWLqqohtTXIEw9svU2RmGPI3ZOtZxniCcyO81qkvZQnHkns2F4LqFX07FBc4zQ5hdTCO/tcG/1L/dzT90OmeRiK3LnYRIY6GGvFwzbX36LmxdjanjXnMXWwGdcifa0s8+JeK+0l7+s6X6vcVOc7rxRFNfUpXa1Y4jHMK+7zNphama5x4fMqmFpx799QKxHXIFmtsSJqFXZbxLoUK5vvGsJxTGWIxLudv34t4e3s15DaGuSJBzbsmNuxvR7jvBblXkoSjyR2bOeDDxu1ktwOxTVufunchnHuhSJ3MbaxViL6VFWFb/w5FzpdYe/H71okvFbq5LY4QbWanOoeasVia4LktWKJxzCvuM9bCq5WhrzEzisKqFac561NXtxrJXw9jIDNfX7GzRa9hviw5YnEu51XLIGzX4ESI86jE9vckXjcENvEXYHKsAO1khkhGh1znK6K68uw5F48cPYrSXwSqGgXygTkGg5/XqIx4iK84OxX3y64e7EsvohEwo5YfQtzh4TVkzAkLyh296uqf6YbUugf6gOyIc6jE9vckXjcENvEXYHKwhoPxgAAIABJREFUsAO1khkhGh1znA5Kav1aIqq77+70ug1EtH/pfCJ64/JL5u3Yp28cltyLh4qzX5lHXI3c6ZbqBOQaDn9eojHiIrwEMOIUxatDhBfLNVZEImFHrL6FuUPC6kkYkhcUu/s11CcvTNga5IkHtt6mSMwx5O7J1rMM8QRmx3kt0l7KE48kdmyvBdQqenYornHyeParXZsw5s7FJpz9irNfQ3ieafG1YokHZ7/6vgYDqBX3/g21EnENEs5+ZbNFrEuxsvmuIRzHVIZIvNv569cSOPsVNmzYQduxvR7jvBblXkoSjyR2bOeDDxu1ktwOxTVufumvTRhzF2OTgNyNfao4+5WtTxVnvwqrFUs8Ks5+9XsNBlIrnP0aWZv7/IybLXoN8WHLE4l3O69YAme/AiVGnEcntrkj8bghtom7ApVhB2olM0I0OuY4fSiFu5NCk3vxwNmvJPFJoKJdKBOQazj8eYnGiIvwgrNffbvg7sWy+CISCTti9S3MHRJWT8KQvKDY3a+q/pluSKF/qA/IhjiPTmxzR+JxQ2wTdwUqww7USmaEaHTMcfpQ7HaORB4qzn5lHnE1cqdbqhOQazj8eYnGiIvwEsCIUxSvDhFeLNdYEYmEHbH6FuYOCasnYUhe4BJ5mWsHiulMDTAYDAaDwWAwOFysQW/7U2TIRQ4WUQ1zn9GoeTC1CiMHM+LB1yqYLKI6B+TsU4bKRCMvMDiaTG67X90fv6qmMzXAYDAYDAaDweBwsQa97U+RIRc5WEQ1zH1Go+bB1CqMHMyIB1+rYLKI6hyQs08ZKhONvMDgaDLh7FfScgh/FlFFnEcntrkj8bghtom7ApVhB2olM0I0OuY4fSj6lyHKvXjg7FdiHvHonW6pTECu4fDnJRojLsILzn717YK7F8vii0gk7IjVtzB3SFg9CUPyApfIcfYrUGLEeXRimzsSjxtim7grUBl2oFYyI0SjY47Th6J/GaLci4eKs1+ZR1yN3OmW6gTkGg5/XqIx4iK8BDDiFMWrQ4QXyzUWZ7+aEatvYe6QsHoShuQFLpF7P/tVMSnQoUOHDh06dOjQocutE1FO10Nrb1TMbQrby5NX6XQS0D+ZdJImX755yVn/4HXz+AYzr4LPq/j+SYK8ROjmvOSsf/C6eXyjkRd06Pa6PJF418lwN2mC6+5Xq3MNyOa8A+jQoUOH7qCrVi0ljBN6YDrmA/TI6Kpk8VjpNKFO2pPIv8umyJZX6fR8Pfn1TxZehOeleGhvx17z4l9/hXf/lvctCs/+7UZc9LxSrUbcuQ4c8iq+bmTSRcwrgx7AvDLnxX1e8Z631nl5nFde562oeQU93rqE92/yROJRJ9LYFjj7FSgx4jw6sc0diccNsU3cFagMO1ArmRGi0THH6UPRvwxR7sUDZ78S84hH73RLZQJyDYc/L9EYcRFecParbxfcvVgWX0QiYUesvoW5Q8LqSRiSFxS7+1WdfI4bYqhqFLKIKuI8OrHNHYnHDbFN3BWoDDtQK5kRotExx+lD0b8MUe7FQ1XzuWt5c8/d3Kdsh40yjrjBSwROt1QnINdw+PMSjREX4SWAEacoXh0ivFiusTj71YxYfQtzh4TVkzAkL3CJ3PvZr2AwGAwGg8FgcNhYg972p8iQixwsohrmPqNR82BqFUYOZsSDr1UwWUR1DsjZpwyViUZeYHA0mdx2v7o/frU46QAMBoPBYDAYDA4Va9Db/hQZcpGDRVTD3Gc0ah5MrcLIwYx48LUKJouozgE5+5ShMtHICwyOJlPRZ7/mnuOSqqohtTXIEw9svU2RmGPI3ZNd+Dui0scTmB3ntUh7KU88ktixvRZQq+jZobjGaXIKqWrB/XGujf6lQ5sw5s7FJlIL60ACcjf2qb3Jda6qSuF3saf+Gdcifa0s8+JeK+0l7+s6X6vcVOc7rxRFNfUpXa1Y4jHMK+7zNphama5x4fMqmFpx799QKxHXIFmtsSJqFXZbxLoUK5vvGsJxTGWIxLudv34t4f74VdXdfYbU1iBPPLBhx9yO7fUY57Uo91KSeCSxYzsffNioleR2KK5x80u9OG/Hvv1L58/bsS+np9dtSK1fm163wbn/UOQuxiYBuRv7VFWFb/w5FzpdYe/H71okvFZq4V9d5+JLX6vJqe6hViy2JkheK5Z4DPOK+7yl4GplyEvsvKKAasV53trkxb1WwtfDCNjc52fcbNFriA/b4d329ra77rijJllDRE899fSmzVuIqK1tliaOjo587/Endu3anWu/ZMniK5Yte/D/e0hV1VUrV6xZcyMRdZ08df+G+/vSaX3/9anU3Wvvbmmeoe/55ps/vWzp5UR06NDhe+9bz5BFXrEEzn4Fg8FgMBgMBkefNehtveK1B7BWEvF9RqPmwdQqjBzMiAdfq2CyiOockLNPGSoTjbzAYJ+8YP781/buveXW2x955NHly69uP7+diP74ppv27N17622fe+VXv/n91avrUymt/bT6+tWrV1dXVRFR+/nty5df/cgjj65b9xcK0ZqPrDH0vOYjawYymVtuvf3pp/9rxXXXtZ/fvmTJ4nlz59zzta/f8/VvtLa0XL9qpWuEhLNfwWAwGAwGg8FgDXpbr3jtAayVRHyf0ah5MLUKIwcz4sHXKpgsojoH5OxThspEIy8w2Cdv2rzl0Y2PEdGJri4iamluXrJkcUNjw9atW1VV3bp1ayJROWfuHK39Jz/5pyMjwyoREV3zwQ/29PTu3LW7L51++eWXZ8+enaqry/Xc1jZr3tw5P33xRSLatm17ZmBgwSWXLL/66v0HDnZ0dHYc7dizd++ll17qGiHxPPuVVGXyaa6qP+lAel2DPPFA1+uk6OaYBPEEqVMkri8fuqIopP1PjngC0yfWImniCVLX3pInHkn0wt+Xlj4emfXYrhvh0HPXuCTx2Og0eblN3iUTEennFZmux/4v3q+4nRMan/WN9OdCKqQoJGDcyVBPrSHX7yNVKfy5wFP/jOs2KWrhPDHmxaFuhfXXXvK+b1EVw9mvCuf7duN5pqa8iuzfsv4TteK6vhnmFfd5O1Er4/cg53mln7da/KLn1USteH+/G89+5T1vtVemvLzMK/f+yTy+IuZV2PWJdUmaeEKms61vAessLRcuWJCoTHSdPLngkksSlYnJ1YqISCFSFGXliusymUwmk5ne1EQKzWhq0nqeWLELZ05rS0siUaVMLHoKEU2ZMqW2tvb06dPapxRtX6v7TMtfv5ZwefyaSFQla5LObeRHTU1NwX02IBOSNUmK6+Akk6G/uPwhtpckEgcMQGXYgVrJjBCNjvm2tram1rmBcychyr14TKkYr64c1+yaqTVDI2XlY+7/IZ1vFxrKR8vKEzy9WLioLKtgToRxxA1eKkaF16pcsIupU6eqqlo+6qFWXl1okK1W/kac+7w1uyABtSq4xmtqSPy8CswF33lrdkG8E0kmk+eGhK+HEUCsvoW5Q87q6UNSdY+Kcnp9KrXsiiv27N3bcbRjwSWXZAYG+vvSqqqSSonKRENDw+LFly1ffvU/f/Nb11xzjTrZS/fp0+rkTtVkTU1tXe2Zvj6tf5VoZGT4RFeXqqpamxkzZqhEx48f19qrRDW1tfV1Ke3EWPs4i9v9OjIynB3Iak92w8tEFIEsospxHp04557JZkoeA0YcIy4DozKoVTQ4FKOTIsrFmZq819VH7rxK526PDW1CkTsXHqsYP5dQ87UaHBwcUfh6OZdQxyrG9crQWBlfL/osNB4cUYbGyvjOdoMX7lmYa+U1Cx8jPjA4wN1LACNefK3kHHHRV4egEY/k1SHCCxGdG8kGcHVEgOPzLRyH6tWmkq5t1nxkjUL01H8+pShKT29vVaKyLlWX7u8nopHRkbNDQ7+/evXPfvZiZ+fbNLkf9fTp09ObmvJZDwxk+jM0uR+26+RJImptaeno6FQUhYg6OjpSqdTMmTNpcjfuQCbTl047x1bs7leafKYLBoPBYDAYDAaHlzXobb3itQewVhLxfQZQcyUStQogCxFeghnx4GsVQBaCvIge8ZLUClcHGBwRXrz4ssve865nnnk2txE1kahqaWnp6OhsaWkhotaW5ubmGWvW3LhmzY1ag5tv/rRKlKytTdXV9aXTLa2t2UzmTF9frk9SVW3bLBHV1tVWJSpP9/QQUVNTk9ZmelPTqdOnXWMjt92v7nvXFd0JR4qi5I4ggQ4dOnTo0KFDhw49LDoR5XQ92Pvx2j7qOgnon0w6SZMv37zkrH/wunl8g5lXwedVfP8kQV4idHNectY/eN08vtHICzp0W925ZX0q9furVx892rl5y/OafvDAwWw2u3DhQkVRFi5c2NvT++S//+jW2z53y62333rb57bv2Hn40OGNGx97fe/e2mRy7tw59anUhbNn79mzR1GUVStXfOubD12+ZHFn59snurreuWgRES1csGB4ZPTNg2++9tqe1paW9va29vPbGxsbXt+71zUjErH7VXumCx06dOjQPemqatFSwjihB6ZjPkCPjK79K088ljoR5eLUg70fr+2jrufrya9/MnsRn5fFnjW79nbsNS8B9Vd496+qFvctCt/6W4646Hmlqra7FO3qwCOv4utGJt3ohXfdgplX5ry4zyvO89YmL2/zikE3jq+YeQU91rr2rzzxOLdctmxpc/OM5uYZ3/3OvxDRoUOH771v/f8888ynPvmJZUsvH8gOPPDgg8aMiIho567dCxYu/OxnP6N9atPmLTQJlUhV1R8++eRdd9zx8He/PTo68r3HnzjT1/fcpi2XXrroK1/+KyLavmPnzl27GTNygPvjV6XUpz8Uz9HIIqoc59FB7jJEgqyROyoTFkatZOZQjI7+ztbyXtc5C7t741DkzmmUDVmL+EnB3CdnL/os/I0gS3uTF+G1EjEPTSMuwovwES++VnKOuOirQ9iIR/DqEOHFZo2NyPMZ3mOBmkSnes7xbNq8ZfOW5w3td+9+Zdeu3ZY9bNz4WE7ZuPGxxx77nr6NvreOjs47715r8Hjf+g2e4nfd/VqemtZs914ikVDV8aGhIecu5EdVomp4ZLjUUQDWiPPoxDb3RCIxMjJS6ihKAIw4YAAqww7USmaEZXSqr7ti+CfbcrZm5BQi+sKs6f/8drfdx78wa7pm6NuEJXcuqCynirKJJ9eJRGJgaHRs3OUnDa+oKKPK8oKH46PnFL5e9FloGBtXRs+xfpxxxA1euGdBplp5yoIRhhEfGRnh7iWAETd7icaIi/ASwIhTFK8OEV6qElXjY8MBXB1hR6y+hblDwurV1tVqfxQrjKiuriorK3MoKdvZr7rTDTRAhw4dOnTo0KFDhx4iPfcWFYK1H6/to68Tp370Opl0kiZfvnnJWX+DTpz6cdDN4xvAvCpJXsX3b15/RMyrAHRD/UWsqyVZN7jPq6iuh9Ch2+ryROJDJ1LIEcxnv9qcexUOXTWcyFDqeKBDj7ke1+tRgzzxBKqrksUjhx7f+eBDj+u6ERY995Yk8VjqhrcMbVj6sbbju77l3+LXPxnqqaoK5/jVXM85XRG/bhvz4l//wnMnefSvqvpaTdgK33mlvRnwvFINZ3RyWd8K5xX/eVtYK8u8iu3fOi/B88o6L+7zivO8tcnL27xi0I3jK2RehV3nPT/jpjOtb8Hq8kTiXc+/awm23a9gMBgMBoPBYHCYWYPe1iteewBrJRHfZzRqHkytwsjBjHjwtQomi6jOATn7lKEy0cgLDI4mk9vuV5z9CpQYcR6d2OYu4SkzwQAjDhiAyrADtZIZYRkdnP1aJHD2K0l8EijOfmX3Eo0RF+EFZ7+yA2e/SoJYfQtzh4TVw9mvpX+KDAaDwWAwGAwGF8Ma9LZe8doDWCuJ+D6jUfNgahVGDmbEg69VMFlEdQ7I2acMlYlGXmBwNJmw+5VivOMsFIjz6MQ2dwl/zxYMMOKAAagMO1ArmRGW0XHd/eqw9ZWw+xW7X4lI4r2Q2P3K7iUaIy7CC3a/sgO7XyVBrL6FuUPC6mH3a+mfIoPBYDAYDAaDwcWwBr2tV7z2ANZKIr7PaNQ8mFqFkYMZ8eBrFUwWUZ0DcvYpQ2WikRcYHE0m7H6lGO84CwXiPDqxzV3C37MFA4w4YAAqww7USmaEZXRcd786A7tfsfuVJN4Lid2v7F6iMeIivGD3Kzuw+1USxOpbmDskrB52v5b+KTIYDAaDwWAwGFwMa9DbesVrD2CtJOL7jEbNg6lVGDmYEQ++VsFkEdU5IGefMlQmGnmBwdFkwu5XivGOs1AgzqMT29wl/D1bMMCIAwagMuxArWRGWEYHu1+LBHa/ksR7IbH7ld1LNEZchBfsfmUHdr9Kglh9C3OHhNWL++5XDZNPc2HDhg0bNmzYsGHDjoKth4j2sHnY5LE97HDZ5LF9WGwReYnoUwZbRF4i+pTBjmpesGHrJrc0kXiP3JiFAayPX1VVhQ0bNmzYsGHDhg07MrYeItrD5mGTx/aww2WTx/ZhsUXkJaJPGWwReYnoUwY7qnnBhq2b3NJE4j1yYxYG4OxXMBgMBoPBYHD0WYPe1iteewBrJRHfZzRqHkytwsjBjHjwtQomi6jOATn7lKEy0cgLDI4mE85+pRiftxgKxHl0Ypu7hKfMBAOMOGAAKsMO1EpmhGV0cPZrkcDZryTxSaA4+5XdSzRGXIQXnP3KDpz9Kgli9S3MHRJWD2e/EuWe5io6Gzp06NChQ4cOHTr0sOgme1Ji7cdre+g8dPLYHnq4dPLYPiy6iLxIgrxE6CLyIo/tw6JHNS/o0PO6PJF4j1yXgBU8nv2q6mzo0KFDhw4dOnTo0MOim+xJibUfr+2h89DJY3vo4dLJY/uw6CLyIgnyEqGLyIs8tg+LHtW8oEPP6/JE4j1yXQJWwNmvYDAYDAaDweDoswa9rVe89gDWSiK+z2jUPJhahZGDGfHgaxVMFlGdA3L2KUNlopEXGBxNJrfdrzj7FSgx4jw6sc1dwlNmggFGHDAAlWEHaiUzwjI6kp/9es37Eu+5tGLBnIr5c8oXzKmYVq90HBvn0jMv4OxXkvgkUJz9yu4lGiMuwgvOfmUHzn6VBGG5A5ETElYv2me/VvjpVbHZVAsdOnRPuiUkjBM6dOjidEtIGCd06NBF6mtWVf/DX9XUJfP/XVrnifFb1qZffX1MojgtEQG/XvsXHU/cdEtIGGfc8rKEhHGGZd3g1b9ov9Chl1yXJ5LiIy8E69mvBbDzBB06dOjQoUOHDh26fHpq/doJliMeg15erpYpBT9YV5RTssbqR20p44cOHTp06NChQ+egyxNJ8ZEXAme/gsFgMBgMBoOjzxo0u/+L9+fYXw+cY9P1P+FFmC9+LCJCc5/y10GeWoWRgxnx4GsVTBZRnQNy9ilDZaKRFxgcTSbbDeoTwNmvQIkR59GJbe4SnjITDDDigAGoDDtQK5kRitHJHfY69Hz++NeczQKhZ78umFN+zfuqEon8jXtmQN300+GOY7wPLCwCOPuVJD4JFGe/snuJxoiL8IKzX9mBs18lQSjuQKSFhNWL9tmvzIcP6C7zySe70KFDhw4dOnTo0KHHRicbXUT/Ni+kqEOgOtnossUJ3Z9ONrpscSKvcOlko8sWJ/KCDt2oyxOJ98jNaRSA+fGr7vcuqqpChw4dOnTo0KFDhx4vnWx0Ef3bvJCiDoHqZKPLFid0fzrZ6LLFibzCpZONLlucyAs6dKMuTyTeIzenUQCc/QoGg8FgMBgMjj5rKG0Ptj3r+p/wIswXPxYRoblP+esgT63CyMGMePC1CiaLqM4BOfuUoTLRyAsMjiaT2+5XnP0KlBhxHp3Y5i7hKTPBACMOGIDKsAO1khmhGB2c/Vo8cPYrSXwSKM5+ZfcSjREX4QVnv7IDZ79KglDcgUgLCauHs18BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAz8DjVwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACFgePyqEOVPNMjb0KFDhw4dOnTo0KGHRddQTD+TPYiKUw9F94+c9QxKRx2irZNk8cicF3HqRzZdRF4i6i+DHtW8oEPP6/JE4jly881cIRgev6pEk3/bS9XZ0KFDhw4dOnTo0KGHRddQTD+TPYiKUw9V94+c9QxKRx2irZNk8cicF3HqRzZdRF4i6i+DHtW8oEPP6/JE4jly881cIXD4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgBDg8SsAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAQeD37Nc/QoUOHDh06dOjQoYdF11BMP/oeRMSph6L7R856KvraCvQrfx2iXf/gxzeqeRXfv/FdmfKVLS8R9ZdBj2pe0KHLGInnyM03c4XwevZrnqFDhw4dOnTo0KFDD4uuoZh+9D2IiFMPVfePnPVU9bUV6Ff+OkS7/sGPb1TzKr5/47sy5StbXiLqL4Me1bygQ5cxEs+Rm2/mCoHDBwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIQAj18BAAAAAAAAAAAAAAAAAACEgPXxq6LobQU6dOjQoUOHDh069Fjpegjvv8CXWL9y63a2bHFC96fb2bLFibzCpdvZssWJvKBDN+ryROI9clMahWB9/KqqeluFDh06dOjQoUOHDj1Wuh7C+y/wJdav3LqdLVuc0P3pdrZscSKvcOl2tmxxIi/o0I26PJF4j9yURiFw+AAAAAAAAAAQO6TXbSh1CAAAAAAAAEAsUFHqAAAAAAAAAAAgZFhYP3xZw9mhsrEnD+F2GgAAAAAAQCza29vuuuOOmmQNET311NObNm/Ri6OjI997/Ildu3bffPOnly29nIi6Tp66f8P9fek0Ea1auWLNmhsNYg71qdTda+9uaZ6h7znXz6FDh++9b33x8bOf/arAhg0bNmzYsGHDhh1bW8OTV7795upD31p84rrWgb9pWvTCB49+fHY/x/4ndL0tQe6ls8lje9jhsslj+7DYIvIS0acMtoi8RPQpgx3VvGDD1k1u+3cXzJ//2t69t9x6+8OPPLp8+dXt57cT0cduumnP3r233va5V371m9WrV7e3tc1oarrna1+/5dbbs5nMRz6yhoja29uWL7/6kUceXbfuL4hozUfWGPpf85E12Uzmlltvf/rp/1px3XXt7W1LliyeN3fOPV/7+j1f+3prS8v1q1YyRG7MwgD2s19V2LBhw4YNGzZs2LDltFPr14r2peHRw9Mu3zL7/T+54I9fPo+IvvZa08rWzM6VR269+EyijEP/E7reLnVtS2qTx/aww2WTx/ZhsUXkJaJPGWwReYnoUwY7qnnBhq2b3Pbvbtq85dGNjxFRV1cXEbU0Ny9ZsrixsWHr1q2qqm7durUqUdnS2vIP963v6Ogkou7Tp5uamojommuu6enp3blrd186ve3ll2fPnp2qq8v139Y2a97cOT978UUi2rZte2ZgYMH8+cuvvnr/gYMdHZ0dHZ179u699NJLGSI3ZmEAzn4FAAAAAAAAACf802VdOfsnXTW9I+W5lz87VfPxbed9YXfLVTMGX/jAW8tnDJQiQAAAAAAAgFhgwfz5icpEV1dXY0NDojJh2aY+lZo9e3b36dNENL2pyaG3lpaWRKJKr1RXVydrazkGrAGPXwEAAAAAAICoIbV+La+uvnppd33inHOb3T1T/mTbefe+0fjAe07+9aXdvFwDAAAAAAAAOdSnUldceeWevXu1La6ZgYH+9MQZUInKRGNDg2YvW7a0tqZm69at2kvtOayG2pqaulSdvs+RkWFtR62G5uZmIjpx/HhOSdbW1qdSRUbu8rcCEomq2iT/h74BI5lMljoEwBZxHp3Y5o7E44bYJu4KVIYdqJXMkGd0DHetljexXu9sP3vByfc1D//J7rk/v8Tdy0vp2ht2NH95bueL13Z+40Db9l5WX9XVZYaDz8oUZeqUqbXJcU/RCsWUivHqyol4ampqhkbLKsY47+TQu9BQwdtLkS4YZ7vBC/csgndRU1MjwksAI272Eo0RF+ElgBGnKF4dIrwkk8lzgVwdYYc8dyBhREirt+Yja4joqf98ioh6enurEpV1qTrtT2mNjI709PYSUXt724rrrtvy/PO5Uwj0G2D1T2wpd5RBS4vWmIiOHj2aSqVaZ87MtclmMoa/1uUDLo9fR0aGM9lMkT5kQDSyiCriPDqxzR2Jxw2xTdwVqAw7UCuZIcPopArDML/U4CnUj7b3f2LW6Rt/0XZqIH+kgKEH40uiz+9oXDMr8cA7D//bW6lvvO7037vlMDRUpaqV+j/aMK6qg2cHM9lR9mhFY6xSHdM9C8gMDJ4ddfkrE0W6IKKzo2V8vRTvgmUKGbxwz6IkLrIDWQmHw4eXaIy4CC8BjLjZSzRciPAyNpwN4OqIAGS4AwkvZKtebcrlifCSJYsve8+7nnnm2dzD0ESiSnty2tLSQpPPUj92002ZgYHt23fkPqhtX+1Lp1tnzjQ/S81tm61L1VUlKrVnuLknttObmvSbZ30DvzwBAAAAAAAAACNuuiD9wLtP3ra79ehApdfPPvV27VVbL7hy+tn73nXKssH3/jF18JeNh15u0v5/71/V1kwt+KF6RqPy+IOpXIMDP2/66p01PjMBAAAAAAAIOepTqdWrVx892rlp8xZNOXjgYCabXbhwIREtXLiwp6e3o6Nz1coV55/f9swzz+Sese7du7c2mZwzd452IOyePXuIaNXKFd/65kNLlizu6Og80dW1aNEiIlowf/7wyOjBAwf37NnT2tLS3t7W3t7W2Niwd+/e4uN32f0KAAAAAAAAADHENS0D338rtbtnir+P9wyXf2ZH6ysrj3zj9cY+3Z/q0lBdRbU1ZYr9NqbycqVmav7luXPqtBS2TQAAAAAAEFMsW7a0pXkGNc94+LvfJqJDhw7fe9/6Z5555lOf/MSypZcPZAceePBB7WTYysrELZ/9zC2f/czo6Mj3Hn9i167dCxcuvOWzn9E+lXt6m8MPn3zyrjvuePi739ba96XTmzZvWbSE1cnVAAAgAElEQVRo0Ve+/FdEtH3Hzl27dhcfPx6/AgAAAAAAAEABplaMX9+anffMxcV00jVU8aOOuj+9IP3QwQbDW3f+beaf7qm7cnGlwxPYHM6dU//zueE7/0au/0IQAAAAAAAgMGzavMX85HTXrt2GZ6Nf+cpXzZ/duPGxjRsfs+uto6PzjrvuNnzk3vvWFxtxIVx+i66qOptUna5Chw4dOnTo0KFDhx4KXQ+W9qtas8+fSPaPlTn0s3/p/Bzb9fP9I3WfuDBt1o+fPPd/782+cWjMsufCaOnl3aN/+Q8ZnVL6ekKHDh06dOjQofPV9TdcckborDvD5fGr/hfyiu6vAej/Nit06NChQ4cOHTp06DLrerC0v/687HMnknp93o59Obbo06afV89MOZRNfLS93+z34OGx27+U2fem0xNY7dnrn/91Rvenv6SoJ3To0KFDhw4dOl9df+MmZ4TOujNwhhQAAAAAAAAA5FFTMX79zOym4y5/fpcRT/wu9YnZacu3Dh4e+9qDA28fH7d8l4jeODT2f+/Nnjhp2wAAAAAAAACQH3j8CgAAAAAAAAB5XD8zu/l4MjPK5z75uePJVOW5K6cPWr7705dHvvj1zImT58xvvfHmuXX3ZA8edj+gAAAAAAAAAJAZbme/2urW70CHDh06dOjQoUOHHmp9VeHWV/ZTvezaf/9I/Z/OTtv188LLw/f9y+Dp3oItridOnrvnwcyv9oyy9A8dOnTo0KFDhx523e5+S54InXVnuJ39aqtbvwMdOnTo0KFDhw4denj1ZMX49TPzB786tLeDuf33j6Subh64KGnxLFVr/8P/Glr/L4PpzMQT2K7u8a8/NPDTl23bQ4cOHTp06NChR0y3u9+SJ0Jn3Rk4fAAAAAAAAAAAJqA9e81yOnlAw+i48oPf1dudAKvh8f84+9DGwf7seDoz/o/fHfzxs8McAwAAAAAAAABKCDx+BQAAAAAAACKF1Pq1OfaKVTOzm47x+aNbenz/rdSfzk5PKXf6r9W++djZm+/q/8zd/Y//x1nuAQAAAAAAAAClgtvZryrR5LkGqqrqdBU6dOjQoUOHDh06dEl0sz2hkEpEfWvXE1F63QbnfpKV4ytnZp87nrT0O2/HPnP/djEY+j86UPnTrqnfWnzCOa9f7Bz55a7RIOsGHTp06NChQ4cug669KUMk/nRnuJ39qhBNnmugKIpOV6BDhw4dOnTo0KFDl0Q32xOKl36ub81uOp4cGCtjaV/ghaH9947UX1w7IlvdoEOHDh06dOjQZdC1N2WIxJ/uDBw+AAAAAAAAAEQf2tZXZ6yamd10nP/JAxpe7p7aO1x+w8ysoP4BAAAAAAAAOYHHrwAAAAAAAABAtZXjK1uzzwp7/EpETxxJffxCpz/ABQAAAAAAAEQPTGe/TtrGkw5gw4YNGzZs2LBhw5bT1oOl/arWzHMnkoNjZYL6V1X1x511FydHfm/akAz1gQ0bNmzYsGHDlsfWCRJFxW47g+ns10nbeNIBbNiwYcOGDRs2bNhy2nqwtL9+5sCmY0lx/Wv2E0dSn5idlqE+sGHDhg0bNmzY8tg6QaKo2G1n4PABAAAAAAAAIO6oqxi/rjX77PFa0Y6eOJL62Pnp6dXnRDsCAAAAAAAAJAEevwIAAAAAAABxx+fnnHnuePLsOdYtDL5xZqT8iSOpT1zQJ9oRAAAAAAAAIAmYzn6dPIUBDAaDwWAwGAyWkTXobb3iyvNTQ6/0Vvvw6MmLxj94q/7js9MlrxgYDAaDwWCwTEwSxOCfncF09uvkKQxgMBgMBoPBYLCMrEFv6xVnbqgaX94y+NjhaT48snvJ8Wt9VW+kq/7o/H4Z6gYGg8FgMBgsB5MEMfhnZ/g+fMDuyS506NChQ4cOHTp06DLodjC2/9DM7LNvJ4fHWdt77d+sP/GW/vwB2eoGHTp06NChQ4cuz/2bbBF6vTMkKuLxq92TXejQoUOHDh06dOjQZdDtYGx//azss8eT4vo365uPJ2sq1fdOH2RsDx06dOjQoUOHHg9dnkh43RkS4exXMBgMBoPBYHAEWIPe1isO3Fw9dnnD2eeO1/rzyOjFzE8cSX0CJ8CCwWAwGAwGTzBJEIN/dgbOfgWDwWAwGAwGh5416G294sDXn5f93+PJc6pPj4xezPzEkdTyloHZNaMyVA8MBoPBYDC41EwSxOCfneH78AEAAAAAAAAACD0+NDP73PFk8H5Hx5Xdp6f85YLTzs1S69cGEw8AAAAAAAAgCHj8CgAAAAAAAMQUs6aOLqwf3lyKx69E9M2D02bVjJbENQAAAAAAABAYcPYrGAwGg8FgMDj0rEFv6xU7vr41++yxZDEeWbzY8cvdU96RHGmqGmPMCwwGg8FgMDi6TBLE4J+dgbNfwWAwGAwGg8GhZw16W6/Y8Q3nZZ89lizGI4sXB/5599SrZwwy5gUGg8FgMBgcXSYJYvDPzmDa/Tppq7Bhw4YNGzZs2LBhh8LWw7LN7JrRi5IjL5ysEdQ/i/3zkzXvmzFYfD+wYcOGDRs2bNihtnWCRFGx285g2v06aSuwYcOGDRs2bNiwYYfC1sOyzQ3nZf73eK24/lnsl05Nvap5kL19av1aGWoLGzZs2LBhw4bN19YJEkXFbjsDZ7+CwWAwGAwGg0PPGvS2XrHkG87LPnuspkiPrl6c+a2Byv6RsnfWD7HkBQaDwWAwGBxdJgli8M/OwNmvYDAYDAaDweBwc2r9WjLtDNVg96m5qdGW6rFfdNf49svihYVf6q55/4xBZy8lrzAYDAaDwWCwYCYJYvDPzsDZr7Bhw4YNGzZs2LAjZafXbSCivrXrHdrcMDP77PFkMb70KKafl7qm5M4f8NHP/qXzi48BNmzYsGHDhg27tLZOkCgqdtsZOPsVNmzYsGHDhg0bduzs62dm/vdYbTH96KHp2pNQr/38vLvmiqbBqRXjQvOFDRs2bNiwYcOW2dYJEkXFbjsDZ7+CwWAwGAwGg0PPGhjbL0gN11WO7zg9pXiPer+eYsjx8Dl6qbvm/dMHis8LDAaDwWAwOLRMEsTgn52Bs1/BYDAYDAaDwaFnDYztvzT/9Gt9VVw86v16ikHPvzg59aoZZ4vPCwwGg8FgMDi0TBLE4J+d4X33K9k864UOHTp06NChQ4cOvUS6Bsb259eMfuvgtCL96mERg5f4Xzo19f3Ng8XnBR06dOjQoUOHHlZdJVki8aU7w/vuV7J51gsdOnTo0KFDhw4deol0DSzt390wrCj06zNTivSrh0UMXuJ/PV1VVaZeXDvinFf9+nVEVL9hXU45sGwBER1YuqDk9YcOHTp06NChQy9KV0iWSHzpzsDZr2AwGAwGg8Hg0LMGlpY3nJd59liSl0e9X/YYzPzzU1PeP2PQOS87jxqqZlROv6p+5oebZn64sXV1Y+uHGlqub2hZ1dD0/lTd/KmJpoqSjxEYDAaDwWCwPZMEMfhnZ1Q4v23x7BkMBoPBYDAYDJaMNbC0/NB52Vt2zuTlUe+XPQYzv3SqZk1bZuPheoe8cqisKx8fU9VzeeXiPzuvvKqs/8DgubPnRvvOURkpikKKWj6lvGJqWc17aqumV1bWVw6fHh3pHhk4OtSzrd9XnKrgcRTdf5S8IIu4eYlGFqgVGAx2YJIgBv/sDJz9Ch06dOjQoUOHDj30ugbX9ksbz2ZHy17rqyrerx4WMXjs/6WTU66aMWCXV1lCmfGB+tzLCz933pw7Z837i7accvy/T+9f33HimZ6uLb29u/p7tqd7tqdPb0ufeuHMiU29R584eeD+zn1/99bbPzo53D1WO3fqhbe3JudMkXAcoUOHDh06dOgx1VWSJRJfujO8736V8oQF6NChQ4cOHTp06GHRDyxdMG/HPr79a8jp6XUbLNt/aFbm2eO1XPzqYRGDx/77Riv29FVf1Xz256emGvJqvnZa4xWpvj3Z4UkXB+7tmLCWztf+HewYdvWrjqlDXaNDXb1ElFpU07qqcXjx6KkXzwwdszhz1qYftfi6lbT/Qi9i57ka8v413Wp/X5j6j9K8isa8xbyCDh26va6QLJH40p3hvvtVJdXqmbQKHTp06NChQ4cOHboPXQPH/vV9Ore/YWb2mbdruPjVo8i8qJzq35X8zrsuPXfrRe+4s+3iPzvv4s+fd+FtrRd9biYRlVeXvflPbx9/+nTexWQ/hhjY/ab3DBx8sDN75OzsT7VedNvMmR9ubHpvqnbe1KoZlVQmyzyBDh06dOjQocdJD/cTSGe4735VJh/jmp/vhkW3Y9nihB5DPQLXF3ToLPPc3FLCOKFDhy5OT61fm163Id+GiL9fcm+/vOXs8bMVh7JVCg+/evjOK3nxlNSimvp3JjMHz+79Zea/L37t+p+394xVKJVlZeWKUq5UfJ6OP9NjdGe1zcJH3Xq39Q8cHqqsK080VCaaKmsurE40VlY1VmaPnD2zK5N+bcDQXvR9i2LVku88URQi0844MXmp+v4F5MV07mTRebl44dV/JOcV77ws5q3QeSXy/k30uAczr0Svh+LqDx26tDo5XFnt57fddccdNckaInrqqac3bd6iKEp7+4Q4Ojryvcef2LVrd30qdffau1uaZ+SaEdH1q1auWXMjEXWdPHX/hvv70ml9z9Pq6w0fURTl5ps/vWzp5UR06NDhe+9bz5KRM7yf/QoGg8FgMBgMBk9y2V/f5vVTGvhGwtLnDa2ZZ4/X8vWo98ueV6KxYsYHp73jrlnNK6YNdY0e2NB59AddR18ZfGZf1aemdQ+dHBk6Njxw9OzAkbPm/p0VrzzUNZx982zPjnTXsz1vPd715j++/dqXf3dmd6ZhSe077prV9N668qqyks8xMBgMBoPBMWByeHfB/Pl79u797C23PfzIo1cvv7q9vU1V1Y/ddNOe11675dbbX3nl16tXr07V1a35yJpsJnPLrbc/9dTTK667rq1tVnt729XLr374kUfXrv0iEWnPYfU9r1lzYzaT+ewtt2kfaW9vW7z4snlz5/zdPV+752tfb21pWbVyBUv8znB5/KrYPHUGg8FgMBgMBoP9sYbg+/zQrOz/Hkvy9aj36xqDUq5Mu6zugk+3XHjrzLLqsrf/vfvwN4/3bEuPZc5pbR77Xf1nLupLVqqWfdp55FxPUtJ7Bo482nXsx93VzYl5f9U+80NNQucDGAwGg8FgsKKQw7ubNm/ZuPExRVG6uroUopaWlssvX9LY2LD1hReIaOsLL1QlKq+48op5c+f87MUXiWj79h2ZgYGFCxZcc801vT29u3btTvf3b3v55dkXXlifSuV6bm9vmzdv7s9efFFRFO0jC+bP/8Dy5fsPHOzsfLujo3PP3r2LFi1iid8Z2P0KBoPBYDAYDA6UNQTc54rW7Bv9iY6BSr4e9X6dY2hd3XjJV9rr5k7p3d3/xjeOdj3bM/j2kKHN4UzlM8eSn7nojGWfdh5F1FNV1cGO4c4fdx/69olEQ0X7x5vLppaJ8AIGg8FgMBhMRKpKLC0XzJ+fqEx0dXU1NjQkKhP6d1OpVCJRpVeIaHpTk2bkFH1vLS0tiUSV/t3q6upkbW1eYY7fGS5nv1ZVVdUma117kRzJZJLlUTRQEsR5dGKbezKZLHUIpQFGHDAAlWEHaiU56mrrvLZxvsMs++vbxv/2O3pl98K2xXs7i4nkwxf0bu1uEnFnq+/Tsv/q8yunfTA5cmqs6/H+0e4xonKHOH94ouKRdx167NgFDn2yKNzQT71PD9a/f2r77e3DL6THjg4TUU1NzfBYeUWVy04Or5hSMV5dOa5XKkfL+Hoxu6hIlFWOsbpgXIsMXrhnYXbhKQsfLmpqahRF4e4lgBE3e4nGiIvwEsCIUxSvDhFeksnkuSE1gKsj7MD9YTGQsHrOu181nlZff8WVV+7Zu7ejo3PB/PmZgYFMf0Z7N1GZqE0mR0aGT548mWvfOnMmEXWfPp1Tamtq6lJ1fel0ThkZGe7q6sr9qN7c3ExEJ44fVyYDStbWTquvN5wY63X3q8vj1+Hh4Uw2o6qqoiih5uxAtuQxgDE6yF1jIurP9MsQCUYcI47KhIVRK5m5nmF0DG2IyPkO09yn8xyon7x3tWtTRuqK6Wf+5td1mWFud7a5G+ZcLpZ5ta5srH93suu5njOvZll63plVdrRVfbS589FDKUVRUro+U1YeDYogzjyXaeyc0vzhGZntvQPb+1RVzQycHRwhvl7GEjRacU6vDI2V8/UyWjE+llD1yuCIMjRWxtgD41pk8MI9C3OtPGXhr1YDgwPcvQQw4kXWStoRD+DqEDHiUb06RHg5N5IN4OoIO+P+MGLVS9Ylici5jXZy63/++D+J6HRPT1Wisrauti+dVlV1ZHSk89jb73jHxc3NzR0dnVqOJ44fp8kNsJqSGRjoT/fn+uzq6lKJWlpajh7t0O6pjh49mkqlWmfO1NqQqmYzmTN9fa71dAbOfgWDwWAwGAwGB8oaguzztnf07eyZcmq4krtHvV9DDI1X1tVvWFdeW/7mQ8f6fjvA3vOjh6d95qK+xpUHG1YcIKKGFQecPYqop5kH9w+e3thRPXvqtDUt5dN4VhIMBoPBYDBYUci5zZIliy+77N3bXn453d+vKYlEVWtrKxFp3NvTk6hMNDU2ElGqPlWVqOzp7SWiZG2tdt5r68yZ2UzGsI+1qjLR2NCgKEpdqi73kelNTdq706dP7z59miV+Z7if/aqqqjp5lgFs2LBhw4YNGzZs2Hpbz4xtiKj4Pg3tnft8//SB/emEaz+ebD3MeSXnTW1Z2UhEb//HqbHsmKf+t3dXdwxW2vVvfqkX9y+dL26sR8+Mnv7XY0qFUv2BWhH9w4YNGzZs2LBjbJPDu6m6utWrVx892vncps2afmD/gUw2u3DBAiJauGBBT0/vzp27T3R1LVq0SFXVBfPnD4+MHth/4LXXXqtNJufMnZOqq5s9e/aePXuIaNXKFd/65kOLF1/W0dFp/siePXtaW1ra2ma1tc1qaGzYu3cvSxbOcDl8QFHyD3H1T3PDZZufRsOWyo7AHPNtxzn3GNqxXYtyU12SeGDDhs3dNlzj+5fOn7djn3Mbr30WYy9pPHtB7ejHts3SBF6562FoU/97yZn/T2PH97vKbs2/5an/Rw/V0zut+7cLI5j1nIh6f3Ri+h/Mmn59U+f/9PLun+e4W9qKQkSqZV68c1H0Nve8DLUSUTd9rXLMu1YWYyFVrRjjsZxXvO1gaiV23lLpasXdl6FPEWMhov6wYedsCeeY4vgE8oorlrU0z6DmGY88/B0iOnTo8L33rX/mmWc+9clPLFu2dCA78MCDDyqK8sMnn7zrjjseefg7o6Mj33v8iXR//+7dr1x66aW3fPYz2qc2bd5i6Nn8kU2btyxatOirX/kyEW3fsXPXrt0sWTjD5fGr9gBXleAMiCI5GllEleM8OvHMPZ5Zxzn3eGaNyqBWMeHU+rVElFq/Nr1ug6Zouy+1J7CWbQ4sW6A1mLv9dfYRd54DuntXi3c/fWHfxsP13GdR4T1zXmm4vHbGB6YdebTrbOdwyj4qZ97aVdPwTuv+WRTRV+LZLX3Vfzht2uLaM7t5njnrddz5efH/WZaWsmXhz4tm8/WCEZe5ViJGPKpXhwgvwYx42Bk1iVz1nO5hntu0edPmLQZ9167dO3fu0isdHZ1/fuddhs8++ujGjRsfs+vt6NGOO+6629Dzvfet91pPZ7jvfiWr3+eAwWAwGAwGg8F6eFXs+qzfsE7j9LoNXiMx63NTo8ubB//PKy3B5D79qvpp704eebRr+NSIa6Zmblx5kKyg6efo4SJrWzSrE17Gqfu/us+75bzh7tHBt4a49y+Yo+EFWcTNSzSyQK3AYLADkwQx+GdnuO9+1R7iKrqnuaGz9SxDPLANdgTmGHL3ZFNcr8fYrkUa5IlHHptiOR9Qq4jZpIN+vHIvHdp47dPfPPn0hWc2Hq4fGSciNYDc6xZM/d2jJ0bTY7k2uTp47dMBvmtb/Hqes4dODHf+uHvWH0w//C/HxrLnePWvmnaR8M1Fzzq/rP2wx6OvlfaK+1joa6WqKhHna9yS2Wvlr56y1co8J1nmlTmvENXKkLvQeRVgrXj2b64VCbgGzXNPRK3CbqMmxdjmOVZyWw3zE0hX4OxX2KW3IzDHfNtxzj2GdmzXotxUlyQe2LBhc7T1MOiWzYrp04fdXDX2qQvTi567KIDcZ310OnXSW492nRset/yI1z4d4Lu2xa/nert/z0D1jMSsj0w/+v2TnPqfUMTloiiEs18ZbX2tcsy7VhZjIVWtGOOxnFe87WBqJXbeUulqxd2XoU8RYyGi/rBh52wJ55gS8ieQzihzflt7jGv+PRUYDAaDwWAwGKyHV4W9z9x5sq6fMuifuqhv4+H67qFy0bk3XF5b1ZwgonPD465RMfZJROeueTjHlpWZu/31HNt5dK5bkXxq6xkqV9r+cLoMsxEMBoPBYHCYmSSIwT87A2e/gsFgMBgMBoN9sh5elWL6tPuUXqkqp5svSt/wYpvo3JNzpjSvaDjyneM0O+UalTP3bpmb+1TDigM5e0LfMvEXzDzVwWsMjmxx1uGJZ05f/IXzprRWDXWNiOhfAEfDC7KIm5doZIFagcFgByYJYvDPzmA9+7UACpHlg11ZdVVVC7IodTzQ9Xp+dOSIJ0jdODNLHU9gekHiEsQTmK6qqkqqPPEEpltMdSnjDF7XaiNPPDLrsV03QqSb17f897tBsXmZ79++gev3pn6efPrCMy+cmPpmf2VBC451mETbR2d0/qj7bNcIzXasg9/+qTBx67IUXi+Gfrjcb+gvQ1WdfKXQcPfoyefPNF877a3vdxXTv+X3heXPIr77z0Vuyou1H8Z123B/a+Gi6Hk44aIgL579U+F9i5oHt/7Jqp65eSXuPmTiha8627U3uuA9b40uxMwr/bw1jjiP/vNedOtkgQsx84r7vCWrn+M8zSvG/kWvhxHQzdeFnHHKqTOub0HqoX4CadlWDw9nvxr9WX9ARl1RFGMWUsYZT71gdCSIJ0jdYmaWNJ7AdGPipY4nMF1RFIUUeeIJTLee6vLFGbyu1UaeeGTWY7tuhEg3r2/m6W1QXHcKuPZgjkff4OaL0v/vK60C159JnPrpmez+wYntDw518Ns/Ea06b2Dz8aSxQ4MLZeKcgQPLFszbsc86Bha/tvct+X6USWjte7b1pxbVTHtXbd+rWd/9k2Lxowf3ddLChZf7McZ4CryI+R7Mu5jIi//POxN3Lbr+ud+3K1bLgj6vIvvXdMOge7ofY4zH6ELA97tx6gqYV5bXuNB5RWTKQsC8EvHzpvVKwu8+37L4uG8067g/LEYXsd4WqYf6CaTr3RzOfgWDwWAwGAwG+2Q9vCrF9Gn3qZxy0/n9hzKJV3qqA8i9Z3u/XV7OMbPX9g/b+z19yllJrV/LvRpdz59pvnYalfvPFwwGg8FgcLyZJIjBPzvD5fFr2E9eAIPBYDAYDAaLYz28KsX0Wb9hneWncsrNF/Y99rv6kuTuEJUn1p8D+94Zg+01o+xReVWK58HfDWXePNtybYPQmoPBYDAYDI4ukwQx+Gdn4OxXieKMp54fHTniCVI3zsxSx4MzekTrqqri7FcZ4pFHx9mv7Hps140Q6UGe/ao9e02tX9u3dr35voKI7pzXO6rST05MtYiVU77Tr6qnEYs4eZ79qtP//a26P2pP37evkezKYlWHiX4sP6KL88CyBXO3v+4aj/4yVNXJV7r2Xc/3zr1rVt/e7NnOYV7fFzj71U6fcFGQF8/+qfC+Rc2DW/9kVU/zvCqmf8t5NfHCV53t2htd8J63Rhdi5pV+3hpHnEf/eS+Es1+Z+he9HkZAN18XcsYpp864vgWph/oJpGVbPXD2awniga7XC0ZHgniC1C1mZknjCUw3Jl7qeALTFUXB2a8yxCOPjjO82PXYrhsh0kty9uvES4XS6zak1q9Nr9ugKMrVzYN3XtL78Jv14q6vae+pbVhcRy9bROV89uv+pfMNp7Iy+v1RR+qxpcfXv9FEDmVRTIrNS3OcLNeXYnUupL79+OD4ya19Ldc2vPVYF2Nexphw9iuznncxkRf/n3cUnP3KHI/RhYDvd+PUxdmv9rphXon4edN6JeF3n29ZfNw3mnXcHxaji1hvi9RD/QTSrm0OOPsVDAaDwWAwGOyT9fCqFN+n/lN9a9cT0bUt2R9e8fatO1u/9vp0QVnXzpvaekNj55OnWKJyzpS9wnvOJDoGKm+YmTG3mbdjn7NHEVHZcc/2tFJO9ZclBfUPBoPBYDA4ukwSxOCfnYGzX8FgMBgMBoPBPlkPr0rxfRo++6GZ2Y3LTvzJtvO2nEgKyremfUr7x2Z0PHny7LFhlqicM2WvsKIoT3bU/dH5/ezthUblwKe29rVc21BeXSbD/ASDwWAwGBweJgli8M/O8HX2a9igqmoEsogq4jw6sc0diccNsU3cFagMO1Ar+WEeIFfFdUw99XBjW+aBd5+66Rczf9ltdeQrDyQaKts+Nv3Y092ZA4N2YRSftSVUVf33t2r/9tJuxh5ybQ4sW0BE+5fOz5/u6jcq/WWoqrYXZfbI2YGjw60fbup88qRrnw4udIrXbgS6YFyLDM1ELGABu1DzEOVCp/B0YfYSjREX4SWAEacoXh0ivFhWX0QiYYeQORobSFi9UD+BdA3c79mvoYKiKBHIIqqI8+jENnckHjfENnFXoDLsQK3kh3mAXBXXMWXvYcO7T35oZvZj287beXqKoJlSXlV2/sdm9Gzr73t1wCGR4rO2hPapZ4/ld/VaYt6Ofdrxsl7DYIlKsTv71YQT/3N67rq27umJ4dOjrt3audA78tSJUBeMjRXzYaO852XALhQdBLnQO+LowuwlGiMuwksAI05RvDpEeLEsPu6FzEBNioGE1Qv1E0jXwN3Pfs09EVdVNfc3BPW/jQRR9HgAACAASURBVIEOHTp06NChQ4ceT10Pg2j5N+ILGuj6Sa1fa9deJeNHDL1VKOMfaB74+9cbd56eIi7flt9vHBsc7/5Fn2ucuX5S69dOpDbZj55Z/Br6v/vXM4jowfd0OcSpb2+ulWWcXOqj10czY90v9TVdlRLUP3To0KFDhw49ijpJE4kf3Rkedr9OGLqzGMKi61mGeKAbfxup+5uqMsQTpB6B6ws6u16wFkkQT5DzvCD3UscDHTp0jroeBt3yb0Bb9Mnc3u7lXy7ofaGr5vEj9RzzMujVLYm6OVP339uh1xnzyilm9hfP1HL1nxef/LNXWhjbm2OwjdktntxbiqLk/ga3ZftTL6XnfbFtalv12beHvfTPoT7OuqIQkeqQFy+/+vvbnAuu/XOeV2ZdX6sc875vV015Oc0rf7phXnnqnzEey3nFK/5J2WLeCphXYuetsVY86+Myr0Tc3xbmxX3eCqk/dOg5XcR6W6SuhPwJpDNw9itQYsR5dGKbOxKPG2KbuCtQGXagVvLDPECuivNLxh4urR/+5Oy+y5+/QOgMaXpv3elf9I2Pjlu+q3dtGYZrA1foP3XLzpbvLOn65mUnPr+7xbWxnehafMsecs102z5sMKZ2v9g3/ar6oz/ocu3Z0oVOYe9AuAvGtcjQTMQCFrALNQ9RLnQKTxdmL9EYcRFeAhhxiuLVIcKLZfVFJBJ2CJmjsYGE1Qv1E0jXwHH2K1BixHl0Yps7Eo8bYpu4K1AZdqBW8sM8QK6K80vGHr60oOfefY09wxXiJkj1eYnkxVOPPd1hNwktNkF4bOAKQw+372791pIT317S9bndrc6N7UTX4lv1ULAnxfWq7Nne37Ckru4dUzOHzrp2bnahd8T48QBcMDZWIne6paKDIBd6RxxdmL1EY8RFeAlgxCmKV4cIL5bFx72QGahJMZCweqF+AukaOOvuV0VRVFUlhUidtCcchEDPsxzxQDfoKqlSxROkHoHry4dOcb0e9SuSDPEEOc9VVZUnHnn0eM4HfzrFdd2QXycd9ONFRLnvd7s2hn5s2yvWHyeij7T1T0uc++6heu2KEpTv9CtT3b/sGx8zrmN2cRqC1JRc/z7Ww3z/unXjcztbvrnk5HeWnPjrPU2zk6MXJkcvqBm5MDlKNP+Bd5/sHirvHi4/NVRhEYNVnAa/9RvW9a1db7mea3E+f9Hs3/vVXtUt/u6XzjRelcocOsuYrwah62SeC/yy9sMej/7+VnPBd35qJ80V5sV5/hsrRrlD7wR+D2o/ffJdrwzzKl8r73VmnFfc560Gq7z4zytD3YTOK8u8xMwr/t+D6uR66GNeSbIeRkAXMX/iozOub0HqapifQLoCZ79CL72Os1/liQe6UL1gLZIgniDneUHupY4HOnToHHU9DHoAZ79+aX7P3b9pFprvlFlVU2dXd/6o27yOGQLbv3Q+Ee1fOn/ejn2WWVh8FxQX5xd2tzx0WdcL13Qc6k8cGaj8XTbxk67Ela30q97q6dXnZteOXt40lOvh4O8fPnm2


ບົດຄວາມເພີ່ມເຕີມ